Gmina Karsin Inwestycje Samorząd

Zamość-Mokre. Oficjalne otwarcie odcinka drogi. Kolejna inwestycja wykonana z funduszu marszałkowskiego

W obecnej kadencji samorząd gminy Krasin może się pochwalić pięcioma kilometrami dróg zrealizowanych dzięki dofinansowaniom z Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego. Najwięcej ich dostało sołectwo Zamość.

W niedzielę 8 października br. odbyło się symboliczne otwarcie kolejnego zmodernizowanego odcinka drogi Zamość-Mokre. Gośćmi uroczystości byli m.in.: senator Stanisław Lamczyk oraz Komendant Powiatowy Policji w Kościerzynie nadkom. Adam Bork. Uroczystą oprawę uroczystości zapewniła orkiestra dęta z OSP Osowo. Podczas uroczystości wójt Roman Brunke złożył podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do realizacji tej inwestycji. Szczególne słowa podziękowania skierowane zostały na ręce senatora S. Lamczyka, który wspiera działania gminy Karsin już od ponad dwudziestu lat. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: senator S. Lamczyk, wójt gminy, radny z okręgu Osówko-Zamość Stanisław Czapiewski, proboszcz parafii w Mokrem Adam Muszkiewicz oraz sołtys sołectwa Zamość Andrzej Lica. Następnie inwestycja została poświęcona.

Na zakończenie głos zabrał senator S. Lamczyk, przekazując gratulacje dla samorządu gminy Karsin od nieobecnego w Zamościu Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka. Obecni usłyszeli o zapewnieniu marszałka, że dalej będzie wspierał działania karsińskiego samorządu.

5 kilometrów dróg za 2 mln zł

Jak wynika z wystąpienia wójta R. Brunke w ciągu ostatnich pięciu lat gmina wybudowała ponad pięć kilometrów dróg z dofinansowaniem Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w ramach Funduszu Ochrony Dróg Rolnych. Były to drogi: Osowo – Zamość i dalej do granicy gminy w kierunku na Mokre, droga przez Osówko oraz droga Karsin – Dąbrowa. Łączny koszt ich realizacji wyniósł ponad 2 mln zł, z czego prawie połowę stanowiło dofinansowanie Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Kontynuacja budowy drogi Zamość – Mokre z uwagi na bardzo trudne warunki terenowe tj. grząski i podmokły grunt, będzie musiała być poprzedzona opracowaniem specjalnego projektu budowlanego.

Nad/opr.D. Tryzna

Fot. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali (od lewej): Wójt Gminy Karsin Roman Brunke, proboszcz parafii w Mokrem Adam Muszkiewicz, sołtys sołectwa Zamość Andrzej Lica, senator Stanisław Lamczyk oraz radny Stanisław Czapiewski.

Komentarze