Gmina Żukowo Wokół nas

Żukowo. 103-lecie istnienia chóru Harmonia. Wspólne świętowanie pod opieką patronki

Od 103 lat Chór Mieszany „Harmonia” założony przez organistę Józefa Badziąga, działa przy parafii pw. WNMP w Żukowie. Przynależąc do Polskiego Związku Chórów i Orkiestr oraz Rady Chórów Kaszubskich ma zaszczyt reprezentować społeczność w uroczystościach sakralnych i świeckich nie tylko w Żukowie.

Z okazji dnia Św. Cecylii, swojej patronki, chórzyści wraz z dyrygentem Witoldem Trederem, organistą Piotrem Kitowskim oraz wiolonczelistą Tadeuszem Szeflerem, uświetnili liturgię mszy świętej pod przewodnictwem ks. proboszcza Krzysztofa Sagana. Po nabożeństwie podczas świątecznej kolacji z okazji wspomnienia Św. Cecylii odczytano list gratulacyjny starosty Bogdana Łapy z podziękowaniem za aktywny udział zespołu chóralnego w życiu kulturalnym, społecznym i religijnym naszego regionu. Obecni na spotkaniu: ks. senior Stanisław Gackowski – honorowy obywatel Żukowa oraz księża Czesław Las i Krzysztof Sagan przekazali artystom książkowe opracowania na temat Błogosławionej Rodziny Ulmów, Św. Andrzeja Boboli oraz nagrania n.in. Scholi Gregoriana Gedanensis Roberta Pożarskiego.

Wyjątkowy wieczór

W ten świąteczny wieczór program artystyczny zaprezentowało małżeństwo Aleksandra i Tadeusz Szeflerowie. Nadspodziewanie ciekawe aranżacje solowe na wiolonczelę oraz akompaniament wiolonczelisty do śpiewu zasługuje na szczególną uwagę. Piękne solowe wykonanie m.in. arii Vagausa z oratorium „Judyta Tryumfująca” Antonieo Vivaldiego oraz Tadeusza Szeflera „Ave Maria” na sopran i wiolonczelę nagrodzono wielkimi brawami.

Wspólne biesiadowanie i radosne świętowanie okazało się możliwe dzięki wsparciu ze strony powiatu – starosty B. Łapy, Rady Powiatu pod przewodnictwem Mieczysława Woźniaka, oraz Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Żukowie.

Poprzez celebrację dziedzictwa muzycznego tworzono kolejną okazję do podkreślenia tradycji łączenia ludzi poprzez sztukę. Goście mogli uczestniczyć w wydarzeniu, które pozostanie na długo w pamięci.

Nad. Witold Treder/opr.red

Komentarze