Gmina Kościerzyna

Agroturystyka „U Kaszuby” z gminy Kościerzyna zwycięzcą

Rozstrzygnięto konkurs realizowany w ramach operacji pt. „Konkurs na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne w województwie pomorskim w 2020 roku” ujętej w Planie Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021.

Finał konkursu i wręczenie nagród odbyło się w miniony wtorek w sali konferencyjnej PODR w Lubaniu. Na finał konkursu zaproszeni zostali tylko uczestnicy konkursu i partnerzy ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną w kraju. Jednym z celów konkursu na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne była aktywizacja gospodarstw agroturystycznych i obiektów turystyki wiejskiej do podnoszenia jakości usług turystycznych oraz propagowanie wypoczynku na wsi. Spotkanie rozpoczęło  się wykładem nt. „Kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej”, który przeprowadziła Krystyna Drąg wiceprezes  Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” 

Agroturystyka „U Kaszuby” najlepsza w województwie

W konkursie uczestniczyło 14 obiektów z terenu województwa pomorskiego. Decyzją jury pierwsze miejsce zajęli Bożena i Ireneusz Brauer, prowadzący Agroturystykę „U Kaszuby” w Sarnowach, w gminie Kościerzyna. Drugie miejsce zajęła Agroturystyka „Klimbergowice” z gminy Sztum, natomiast na trzecim miejscu sklasyfikowano Agroturystykę „Ranczo Dolidki” z gminy Rzeczenica. Właściciele zwycięskiego obiektu otrzymali puchar i nagrodę finansową w wysokości 2 tys. zł. Za drugie i trzecie miejsce nagroda finansowa wyniosła odpowiednio 1,5 tys. i 1 tys. zł. Dodatkowo dla zwycięzców nagrodę z ramienia Pomorskiej Izby Rolniczej wręczył wiceprezes Zarządu Pomorskiej Izby Rolniczej – Ryszard Kleinszmidt. Puchary i nagrody wręczały zastępczynie dyrektora PODR w Lubaniu  – Ewa Szymańska oraz  Katarzyna Jasińska.  Nagrody finansowe i puchary sfinansowane zostały ze środków KSOW w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014–2020. Organizatorem konkursu jest Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu. Partnerami konkursu byli: Pomorska Izba Rolnicza, Polska Izba Turystyki Oddział Pomorski w Gdańsku oraz Kaszubskie Stowarzyszenie Agroturystyczne „Kościerska Chata”

BM

Komentarze