Gmina Chmielno Wokół nas

Borzestowo. Spotkanie ,,Remusowego Kręgu”. Bożena Ugowska gościem Zrzeszeńców

Pierwsze w tym roku spotkanie w ramach ,,Remusowego Kręgu” odbyło się 13 stycznia. Było okazją do podsumowania minionego roku i rozmów o tym co przyniesie bieżący. Zgodnie z tradycją kręgu najważniejszą osobą spotkania była Bożena Ugowska znana kaszubska poetka.  

Pierwsze tegorocznego spotkanie ,,Remusowego Kręgu’’ było rekordowe pod względem frekwencji. Uczestniczyło w nim aż czterdzieści osób. Jak zawsze obecny było wójt Michał Melibruda i dyrektor szkoły Marta Grzenia. Odbyło się ono zgodnie z regułą kręgu. Było odśpiewanie pieśni ,,Obyśmy byli jedno’’ i odczytanie fragmentu ,,Przygód Remusa’’. Obecni usłyszeli sprawozdanie o aktywności członków pomiędzy spotkaniami. Zgodnie z tradycją pierwszego spotkania w danym roku, były życzenia świąteczno-noworoczne, ale tym razem bez tradycyjnego przełamywania się opłatkiem. Na prośbę organizatora toast noworoczny wzniósł wójt M. Melibruda.

Zacny gość spotkania

Bożena Ugowska może się poszczycić wieloletnią działalnością na rzecz rozwoju kaszubszczyzny. W kwietniu roku ubiegłego obchodziła 30-lecie swojego zaangażowania w ramach Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego. W tym czasie m.in. prowadziła kursy języka regionalnego dla Klubu Studentów Jutrznia w Pelplinie, jak również w ramach lektoratu, organizowanego na Uniwersytecie Gdańskim przez Klub Studencki Pomorania. Ponadto, udzielała się w pracach Rady Języka Kaszubskiego, zasiadała w jury konkursów literackich oraz dała się poznać jako poetka. Jest ona autorką kaszubskojęzycznych zbiorów poezji: ,,Zdebło na swiat cësniãté’’ i ,,Òkrëszënë żëcégò’’. B. Ugowska znalazła uznanie jako tłumaczka dzieło chyba najbardziej znanego dla dzieci – ,,Kubusia Puchatka’’ autorstwa A. A. Milne’a na język kaszubski pt.: ,,Miedzwiôdk Pùfôtk’’. Za swoją działalność na rzecz regionalizmu była wielokrotnie nagradzana m.in. Medalem Stolema.

Podczas spotkania w Borzestowie przedstawiła swoją pracę doktorską na temat Stanisława Pestki, pisarza, poety i działacza kaszubskiego. Praca przedstawia jego pobyt w USA i całą działalność twórczą.

Spotkanie zakończyło wręczenie zacnemu gościowi pięknego bukietu kwiatów.

Nad/opr.red

Organizatorzy ,,Remusowego Kręgu’’ zapraszają Zrzeszeńców na kolejne spotkanie, które będzie miało miejsce 11 lutego o godz. 18 w szkole w Borzestowie. Gościem będzie Barbara Kąkol dyrektor Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach.

Uczestnicy pierwszego w tym roku spotkania ,,Remusowego Kręgu’’ z gościem specjalnym Bożeną Ugowską.

Komentarze