Miasto Kościerzyna

Burmistrz M. Majewski z absolutorium i wotum zaufania

Kościerzyna. Z XXV Sesji Rady Miasta

Radni opozycji zarzucili burmistrzowi szereg niedociągnięć podczas przedstawiania raportu o stanie miasta za 2019 r. Ostatecznie jednak Rada Miasta podjęła większością głosów zarówno uchwałę o udzieleniu wotum zaufania, jak i absolutorium za ubiegły rok.

Podczas sesji 1 lipca – jednej z najważniejszych w roku samorządowym, burmistrz miasta Michał Majewski przedstawił informację o stanie Kościerzyny na koniec 2019 r. Dochody budżetu wykonane w 95,07 proc. planu, a wydatki w 93,27 proc. planu. Dług na koniec 2019 r. wyniósł 39,6 mln zł i w stosunku do roku poprzedniego zmalał o 767 tys. zł.

– Jeśli chodzi o funkcjonowanie Urzędu Miasta, pracowników jednostek, to jestem bardzo zadowolony w tej współpracy i otwarcia na propozycje i rozwiązania, a także dziękuję za ogromne zaangażowanie – mówił burmistrz Michał Majewski.

Burmistrz „nie odrobił zadania domowego”

W dyskusji po przedstawieniu raportu o stanie miasta prym wiedli radni opozycji, którzy nie szczędzili burmistrzowi krytyki. Radny Kazimierz Stoltmann zarzucił mu niedostatecznie obszerne przedstawienie informacji.

– Sytuacja wydaje się być kuriozalna. Burmistrz miasta, gdyby nie został zdeterminowany przez radą Katarzynę Knopik, nie miał zamiaru powiedzieć nic na temat raportu: jednego z najważniejszych dokumentów miasta, liczące 150 stron! – mówił oburzony radny – Panie burmistrzu, nie odrobił pan moim zdaniem zadania domowego. Nie chcę tutaj używać ostrych słów, ale to co pan zaprezentował jest żenujące. Dopiero po wywołaniu pana do tablicy powiedział pan kilka zdawkowych zdań. Po prostu wstyd – mówił radny Kazimierz Stoltmann.

„Szanuję czas naszych mieszkańców”

W odpowiedzi na ten zarzut włodarz miasta podkreśli, że wszystkie wymienione przez radnego tematy omawiane były na komisjach, a zainteresowani mieszkańcy mogli się z nimi zapoznać.

– Powtarzanie tego po raz kolejny i to w sytuacji zagrożenia pandemicznego jest bez sensu. Ja szanuję czas naszych mieszkańców, a pan jeśli miał pan jakieś uwagi mógł je zgłosić. Raport o stanie miasta ma być skondensowany i omówiony na jakimś poziomie ogólności – odpowiedział burmistrz Michał Majewski.

Podobne zdanie przedstawił również przewodniczący Rady Miasta Tomasz Dargacz.

– Pamiętam czas, kiedy naszej drogiej opozycji nie było na tej sali, bo wówczas okazał się dla nich przeszkodą COVID. Stąd te odległości i inne zabezpieczenia, mimo to nie można czuć się pewnie. Gdyby było to możliwe w tej sytuacji to nie przedłużałbym żadnych sesji ani komisji – zaznaczył.

Ostrzeżenie czy groźba?

Jako kolejna głos zabrała radna Katarzyna Knopik, która podobnie jak K. Stoltmann podkreśliła, że nie satysfakcjonuje jej omówienie raportu.

– Przypominam, że na podstawie tego dokumentu podejmujemy decyzję dotyczącą udzielenia wotum zaufania. Dwukrotne nieudzielenie tego wotum może skutkować odwołaniem pana z urzędu burmistrza miasta Kościerzyna – jakby zagroziła radna.

Podjęła również kwestie m.in. dotyczące czystości powietrza w mieście Kościerzyna, czy sprawę dworca, który jej zdaniem nie jest rentownym obiektem dla miasta.

„Decyzje nie będą podejmowane przez pryzmat szantażu”

Burmistrz w odpowiedzi na takie słowa radnej zareagował spokojnie. Podkreślił, że wszystkie podejmowane przez niego działania są motywowane dobrem mieszkańców miasta.

– Będę robił wszystko, aby moja praca służyła mieszkańcom Kościerzyny. Mógłbym odebrać te słowa jako szantaż w stosunku do mojej osoby. Moje działania wynikają z rozmów z pracownikami merytorycznymi i mieszkańcami – podkreślał. – Ja nie jestem przywiązany do tego stanowiska, więc żadne decyzje nie będą przez pryzmat szantażu przeze mnie podejmowane – zakończył M. Majewski.

W głosowaniu nad wotum zaufania „za” było 11 radnych, 7 „przeciw”, a jeden wstrzymał się od głosu.

Głosowanie nad absolutorium

Po przedstawieniu sprawozdania finansowego za 2019 r. obyło się bez tak burzliwej dyskusji. Większość kościerskich radnych poparła działania burmistrza Michała Majewskiego w 2019 r. i uzyskał on absolutorium z 11 głosami „za”, dwoma wstrzymującymi się. Swoją obecność i niezadowolenie zaznaczyli radni opozycji: sześciu było „przeciw”.

SD

Komentarze