Gmina Karsin Inwestycje Samorząd Wokół nas

Gdańsk. Program „Aktywne Sołectwo Pomorskie”. Osowo zyska teren rekreacyjny przy Domu Kultury

W poniedziałek 22 maja w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku podpisana została umowa na dofinansowanie z programu „Aktywne Sołectwo Pomorskie” Województwa Pomorskiego budowy terenu rekreacyjnego w Osowie.

Ideą programu jest wspólna realizacja na terenie naszego województwa inicjatyw służących poprawie ładu przestrzennego i podniesieniu atrakcyjności obszarów wiejskich. Ważnym celem jest też integracja mieszkańców i umacnianie kontaktów społecznych. Na przestrzeni ostatnich sześciu lat gminy złożyły łącznie 420 projektów w ramach „Aktywnego Sołectwa Pomorskiego”. W bieżącym roku samorządy złożyły 70 wniosków, z czego dofinansowanie otrzymało tylko 30. Do tej pory samorząd województwa pomorskiego przeznaczył na realizację tych projektów 2,5 mln zł.

20 tys. zł dla Osowa

W ubiegłym roku ze środków programu w gminie Karsin urządzony został teren rekreacyjny w Miedznie, a w tegorocznej edycji zgłoszono projekt z sołectwa Osowo. Na terenie przy miejscowym Domu Kultury powstanie plac zabaw wyposażony w huśtawki, bujaki, piramidę itp. Ponadto urządzone zostanie miejsce na ogniska oraz zamontowane zostaną elementy małej architektury tj. ławki, stojaki na rowery, lampa solarna. Ważnym elementem programu są też działania na rzecz podniesienia wartości krajobrazu wiejskiego, w ramach których wykonane zostaną nasadzenia drzew rodzimych.

Na realizację projektu Województwo Pomorskie przekaże Gminie Karsin 20 tys. zł, przy całkowitej wartości projektu szacownej na 40 tys. zł. W najbliższych dniach przeprowadzone zostaną procedury związane z wyłonieniem wykonawcy, aby jak najszybciej przystąpić do realizacji zadania. Teren rekreacyjny ma być przygotowany jeszcze przed zbliżającym się sezonem wakacyjnym.

Nad/opr.red

Fot. Na zdjęciu od lewej: Skarbnik Gminy Karsin Tomasz Gołuński, wicemarszałek Józef Sarnowski, Wójt Gminy Karsin Roman Brunke oraz wicemarszałek Leszek Bonna.

Komentarze