Gmina Dziemiany Inwestycje

Gmina Dziemiany. Modernizacja ujęcia wody. Podpisano dwie umowy z wykonawcami

20 czerwca w Urzędzie Gminy w Dziemianach podpisane zostały dwie umowy dotyczące infrastruktury wodno – kanalizacyjnej. W ramach inwestycji gmina zyska zmodernizowaną sieć wodociągową.

Pierwsza z nich to umowa zawarta między gminą Dziemiany a firmą Stanisława Hirsza ze Stężycy. Dotyczy ona modernizacji gminnego ujęcia wody. Łączna wartość przedsięwzięcia to 3,55 mln zł.

Druga umowa zawarta jest z firmą TBI z miejscowości Mojusz. Związana jest z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Dziemiany, Raduń, Piechowice i Trzebuń. Łączna wartość tej inwestycji to 810 tys. zł. 

Konieczność realizacji zadania wynika z faktu, że mieszkańcy w rejonie nieuzbrojonym w sieć korzystają z lokalnych studni, przeważnie kopanych. To wszystko przy braku zbiorczej sieci wodociągowej stwarza groźną sytuację sanitarną.

Obie inwestycje realizowane będą w ramach programu Polski Ład, z którego gmina pozyskała 4,56 mln zł. Zgodnie z umową zakończenie zadań nastąpić ma po 18 miesiącach od dnia podpisania umowy, to znaczy, że za półtora roku będą ukończone. 

– Na pewno przyczyni się ona do poprawy jakości środowiska w naszej turystycznej gminie i poprawi jakości życia mieszkańców na terenie nią objętym – mówi Katarzyna Sprawka, wicewójt gminy.

UG/opr.red

Komentarze