Gmina Karsin Samorząd

Gmina Karsin. Sesja budżetowa. Rekordowa kwota na inwestycje w 2023

Na sesji z 22 grudnia rada gminy jednomyślnie przyjęła plan finansowy przedstawiony przez wójta Romana Brunke. Po stronie wydatków ma on zapisane ponad 14 mln zł na inwestycje, ale jak mówił wójt, już dziś ta kwota wzrosła do ponad 16 mln zł. Równocześnie podkreślał, że zrealizowanie go będzie trudne i wymagające dla władz i urzędu.

Szerokiej prezentacji zapisów planu finansowego dokonał włodarz gminy. Ujęto w nim, że dochody gminy w 2023 roku będą na poziomie ponad 48,1 mln zł. Natomiast wydatki zaplanowano na kwotę przeszło 51 mln zł. Niektóre pozycje po tej stronie wójt wypunktował. Na przykład 1,56 mln zł gmina wyda na obsługę długu publicznego. To kwota mniejsza niż w ubiegłym roiku, ale wyższe za to są odsetki. 400 tys. zł przeznaczonych zostało na fundusz sołecki. W planach jest 800 tys. zł na rezerwę inwestycyjną. Na inwestycje zaplanowano ponad 14,3 mln zł.

– Dziś już wiemy, że z funduszy samorządowych otrzymamy kolejne 1,6 mln zł. Stąd na dzień dzisiejszy realnie można mówić, że inwestycje sięgną kwoty 16 mln zł, a nie ma tu jeszcze ujętego dofinansowania z PROW na budowę ulic Hallera i Szkolnej w Wielu – informował R. Brunke.

Deficyt pod kontrolą

Deficyt pomiędzy przychodami a wydatkami sięgnie ponad 2,85 mln zł. Jak mówił wójt, jest on podzielony na przejściowy deficyt w wysokości 500 tys. zł – tyle co w roku ubiegłym i planowany w kwocie 890 tys. zł oraz na spłatę wcześniejszych zobowiązań w kwocie 1,99 mln zł. Deficyt ten ma zostać sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 890,3 tys. zł oraz z wolnych środków w kwocie ponad 1,96 mln zł.

Planowane jest również zaciągnięcie kredytu na kwotę 2,8 mln zł.

– 2 mln zł pójdzie na sfinansowanie naszych udziałów w zaplanowanych inwestycjach. 800 tys. zł będzie przeznaczone na rezerwy, gdyby okazało się, że nasz wyliczony wkład jest za mały. Biorąc pod uwagę dzisiejsze oferty, jakie obserwujemy w przetargach, to kwota ta jest mała i zabezpiecza nasze potrzeby w tym zakresie tylko na dziś tzn. początek roku – tłumaczył wójt.

Najważniejsze inwestycje

Blisko 3,5 mln zł zabezpieczono na budowę budynku remizy OSP Karsin. Budowa i modernizacja dróg gminnych pochłonie blisko 3 mln zł, z czego 2,75 mln zł stanowi dofinansowanie z ,,Polskiego Ładu’’. Zadanie dotyczy ul. Wrzosowej w Karsinie, ulicy do Ośrodka Largo w Borsku oraz czterech ulic we Wdzydzach Tucholskich. W budżecie zabezpieczono ponad 2 mln zł na zadanie pn. ,,Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Karsinie’’. Zaplanowano także przebudowę gminnego pomostu wraz z budową altany na pomoście w miejscowości Wiele przy istniejących gminnym kąpielisku za kwotę 1,89 mln zł. Na budowę chodników przy kilku miejscach w Wielu zabezpieczono kwotę około 300 tys. zł. W planie inwestycyjnym jest również rozbudowa sieci wod-kan z przyłączami i przepompownią ścieków Wdzydze Tucholskie-Półwysep Lipa za ponad 1,16 mln zł. Budowa ujęcia wody nr 3 i 4 w hydroforni w Kliczkowach pochłonie 200 tys. zł. W budżecie przewidziano też 360 tys. zł na wykup gruntów pod: poszerzenie gminnej plaży w Borsku, pod ul. W. Rogali w Wielu i pod gminną drogę w Przytarni. Na budowę fotowoltaiki na dwóch ujęciach wody samorząd zabezpieczył blisko 553 tys. zł.

– Podsumowując, jest to rekordowy budżet, stąd ten rok będzie trudny dla nas wszystkich i dla pracowników urzędu. Będzie wymagał wielu naszych działań, aby wykonać dochody, ale uważam, że przygotowany budżet jest optymistyczny – podsumował wójt.

Radni podzielili jego pogląd i budżet został przyjęty jednomyślnie.

D. Tryzna

Komentarze