Gmina Kościerzyna Wokół nas

Gmina Kościerzyna. Kolejny atak drapieżników na zwierzęta hodowlane. Wilki ponownie zaatakowały!?

Przed tygodniem w Fingrowej Hucie doszło do kolejnego w gminie, tragicznego incydentu najprawdopodobniej z udziałem wilków. Tym razem ich łupem padły kozy. Potwierdzają się uwagi leśników, że na terenie gminy operuje wataha wilków.

Fingrowa Huta miejscowość opatulona lasami to idealny teren łowiecki dla tych drapieżników. 15 kwietnia zaatakowały i zagryzły stado kóz na jednej z posesji.

Wójt gminy Grzegorz Piechowski nie ma wątpliwości, że były to wilki, stąd urząd gminy apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności, zabezpieczenie zwierząt hodowlanych i domowych oraz odpowiednie zabezpieczenie posesji.

Jednocześnie przypomina się, że wilki są objęte ochroną prawną, co oznacza, że odstrzał jest zabroniony. Podejmowanie działań na własną rękę może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych.

To nie pierwszy atak

Równo rok temu wilki głośno było o ataku wilków na zwierzęta hodowlane w Wąglikowicach. W końcu kwietnia wataha zakradła się do zagrody w centrum wsi i zagryzła kilka owiec kameruńskich. Po kilku dniach atak został ponowiony i zagryziona została reszta stada. Leśnicy potwierdzili wówczas, że w okolicy widziano watahę wilków.

Drapieżniki te są bardzo aktywne. W czasie doby mogą pokonać nawet 60 km, stąd teren polowań watahy jest bardzo rozległy.  Wilki są najbardziej aktywne wieczorem i nad ranem. Zimą najczęściej kończą nocną aktywność ok. 8 rano, chociaż zdarzają się dalekie przejścia również w ciągu dnia. Biorąc pod uwagę dużą ich aktywność na terenie gminy Kościerzyna można przypuszczać, że drapieżniki te upodobały sobie jej tereny leśne.

Skargi mieszkańców i apel władz gminy po tych wydarzeniach zaowocował tym, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał zgodę na odstrzał dwóch wilków w Wąglikowicach, jednakże pod pewnymi warunkami.

Do tematu będziemy powracać.

D. Tryzna

Komentarze