Gmina Liniewo Samorząd

Gmina Liniewo. Sesja Rady Gminy. Podatki od nieruchomości z drobnymi korektami w górę

Na ostatniej sesji obradowali nad uchwałami dotyczącymi wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021. Większość propozycji wójta została przyjęta bezdyskusyjnie. Jedynie przy ustalaniu podatku od nieruchomości pod działalność gospodarczą rozgorzała dyskusja w efekcie której przyjęto stawkę  wyśrodkowaną.

Stawki podatku od nieruchomości były wnioskowane przez wójta gminy Mirosława Warczaka. Podstawą do określenia ich wysokości , były górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych określone przez Ministra Finansów. Na rok 2021 są one wyższe o 3,9 procent. Zwyżka ta jest pochodną inflacji.

W propozycjach stawek podatku , które mają obowiązywać w roku następnym w gminie Liniewo , stawkę maksymalną wprowadzono jedynie przy pięciu rodzajach nieruchomości: od budynków letniskowych, od jezior, od budowli  przeznaczonych na działalność gospodarczą oraz od budynków pod materiał siewny i tych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Pozostałe stawki podatku od nieruchomości są poniżej stawek maksymalnych (patrz tabela).

Porównanie stawek podatku od nieruchomości za lata  2021  i  2020

Rodzaj nieruchomości Stawka w 2021r. Stawka w 2020r. Różnica w zł Zwiększenie stawki 2021/ 2020
Budynki mieszkalne 0,79 zł/m2 0,76 zł/m2 0,03 zł/m2
Budynki rekreacyjne 8,37 zł/m2 8,05 zł/m2 0,32 zł/m2
Budynki pozostałe  (garaże, budynki gospodarcze i inne) 7,10 zł/m2 6,98 zł/m2 0,12 zł/m2
Grunty pod jeziorami 4,99 zł/ha 4,80 zł/ha 0,19 zł/ha
Drogi 0,27 zł/m2 0,26 zł/m2 0,01 zł/m2
Grunty pozostałe 0,46 zł/m2 0,44 zł/m2 0,02 zł/m2
Budynki z działalnością gospodarczą (warsztaty, sklepy) 21,41 zł/m2 21,00 zł/m2 0,41 zł/m2
Budynki zajęte na obrót kwalifikowanym materiałem siewnym 11,62 zł/m2 11,18 zł/m2 0,44 zł/m2
Budynki związane z prowadzeniem działalności           w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 5,06 zł/m2 4,87 zł/m2 0,19 zł/m2
Budowle  (wartość w złotych) 2% wartości 2% wartości Bez zmian
Grunty zajęte na działalność gospodarczą 0,91 zł/m2 0,88 zł/m2 0,03 zł/m2
Opłata rewitalizacyjna 1,04 zł/m2 1,00 zł/m2 0,04 zł/m2
Opłata targowa 15 zł od jednego stoiska lub pojazdu 15 zł od jednego   stoiska lub pojazdu Bez zmian
  Opłata od posiadania psa Nie została wprowadzona Nie została wprowadzona Bez zmian

Wybrano salomonowe wyjście

Najwięcej emocji było przy ustalaniu stawki  podatku od nieruchomości pod działalność gospodarczą. Według propozycji wójta miała ona wzrosnąć z 21zł na 21,82 zł czyli o 3,9 procent. Po drugiej stronie stanęła propozycja radnego Stanisława Burka , który uważał, że należy ją zostawić na poziomie tegorocznym. Radny złożył wniosek . Odnosząc się do tej propozycji wójt M.Warczak wytłumaczył radnym jakie konsekwencje miało by to dla przyszłorocznego budżetu i zaapelował , aby radni tą propozycję odrzucili. Wniosek radnego Burka przepadł 9 głosami radnych. Włodarz gminy wyszedł też naprzeciw , proponując nową stawkę w wysokości 21,41 zł. Została ona przyjęta głosami 11 radnych przy 2 wstrzymujących się.

Podatki  bez zmian

Radni przegłosowali też uchwałę ustalającą stawkę opłaty targowej obowiązującej na terenie gminy. Pozostawiono ją bez zmian. To samo dotyczy stawek podatku od środków transportu.  Zostały one na poziomie roku bieżącego. Co ważne po wcześniejszej obniżce są nadal jednymi z najniższych w powiecie. Ważną informacją dla rolników jest to, że stawki podatku rolnego na rok 2021 zostały  prawie bez zmian np. nowa stawka wynosi  146,375 zł/ha  przeliczeniowy,  a ta za rb. to 146,15 zł/ha.

D.Tryzna

Komentarze