Gmina Nowa Karczma OSP

Gmina Nowa Karczma. Uhonorowanie druhów – seniorów. Całe swoje życie poświęcili OSP

Wśród wyróżnionych druhów seniorów Hubert Pepliński.

Częścią ostatniej uroczystej sesji Rady Gminy był mocny akcent związany z OSP. Z okazji Św. Floriana sześciu druhów zostało odznaczonych honorową, strażacką odznaką. To oni budowali bazę i struktury gminnej OSP i przyczynili się do jej sukcesów.

30 kwietnia w hali sportowej Zespołu Szkół w Nowej Karczmie zabrzmiał strażacki hymn. Wśród tych, którzy oddali mu honor było sześciu druhów-seniorów, którzy jak podkreślił dh Marek Wołoszyk, budowali bazę i struktury gminnego OSP oraz przyczynili się do jej sukcesów. Zostali zaproszeni na tą uroczystą sesję przez wójta Andrzeja Pollaka i prezesa Zarządu Gminnego OSP RP Marka Wołoszyka. Przybyli, aby otrzymać honorową odznakę ,,Zasłużony dla pożarnictwa województwa pomorskiego”, którą nadało im Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej w Gdańsku.

,,Ludziom na pożytek. Bogu na chwałę”

To strażacy – ochotnicy, którzy całe swoje życie poświęcili OSP. W swoim życiu starali się nieść dobro dla drugiego człowieka. Jak twierdzi dh M. Wołoszyk, budowali to wszystko w OSP, co się tutaj wydarzyło. Do ich życia najlepiej pasują słowa hymnu strażackiego ,,Bo wszędzie gdzie życie i mienie człowieka gotowy potargać na strzępy los zły, śpieszymy z pomocą, bo nie ma co zwlekać, rycerze Floriana to my”. Wśród nich m.in. dh Hubert Pepliński. Wieloletni Komendant Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Karczmie. Jedyny  strażak w gminie, który posiada najwyższe odznaczenia resortowe straży pożarnych, a mianowicie Złoty Znak Związku. Działacz Zarządu Gminnego OSP RP

– To człowiek, którego darzę ogromnym szacunkiem, ponieważ uczyłem się od niego zarządzania strażą i można powiedzieć, że dzięki niemu dorosłem do funkcji prezesa – wygłasza laudację dh Marek Wołoszyk.  Ci strażacy – ochotnicy są wzorem dla kolejnego pokolenia członków OSP.

red.

Druh Alojzy Szoska

Przez okres 29 lat zarządzał gminą Nowa Karczma. Najpierw jako naczelnik, później jako wójt.  Wieloletni Prezes Zarządu Gminnego OSP RP. Człowiek, który zawsze dostrzegał wagę OSP i zaangażowanie jej członków. Dziś, choć nie jest mieszkańcem gminy, to jest jej Honorowym Obywatelem.

Druh Bogdan Szulman

Całe życie poświęcił dla OSP. Wieloletni Prezes Oddziału Gminnego OSP w Nowej Karczmie. Sekretarz Zarządu Powiatowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościerzynie.  Obecny, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Nowa Karczma. Wychowawca młodzieży strażackiej. Na terenie gminy Nowa Karczma tworzył zaczątki Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Druh Henryk Liskowski

Strażak – ochotnik od początku swojej służby niezwykle zaangażowany w życie jednostki. W czasach, kiedy druhowie  w ramach czynów społecznych budowali remizę dla OSP Nowa Karczma, druh był jednym  najbardziej aktywnych. Tak pozostało do dziś, kiedy aktywnie wspiera radą młodszych strażaków. Wiele lat we władzach jednostki pełnił funkcję jej naczelnika. Znany z tego, że potrafił opowiadać ciekawe historie związane z funkcjonowaniem OSP w Nowej Karczmie i w gminie.

Druh Czesław Bruniecki

Przez większość swojej czynnej służby  pełnił funkcję gospodarza w jednostce w Nowej Karczmie. Był tą główną postacią dbającą o sprzęt i inne mienie strażackie. Jeden z tych druhów, którzy zawsze byli gotowi do wyjazdu i niekoniecznie dlatego, że mieszka blisko remizy. Czekający na każdy sygnał, kiedy trzeba było nieść pomoc ludziom. Strażak – ochotnik do końca oddany swojej służbie.

Druh Andrzej Wirkus

Większość swojego życia spędził w remizie. Przez wiele lat był naczelnikiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Karczmie. Tworzył podstawy gotowości bojowej tej jednostki. Jego osoba kojarzy się przede wszystkim z pierwszymi sukcesami jednostki w powiatowych zawodach pożarniczych.

Komentarze