Gmina Przodkowo Inwestycje

Gmina Przodkowo. Modernizacja infrastruktury drogowej. Pakiet dróg z 2019 roku zakończony

Inwestycje w Szarłacie i Stanisławach zakończyły pakiet drogowy, który gmina zgłosiła do ówczesnego Funduszu Dróg Samorządowych 2019 roku. Przyniósł on mieszkańcom sześć zmodernizowanych dróg. Jego wartość to ponad 2,6 mln zł, z czego dofinansowanie rządowe sięgnęło połowy kosztów.

Pakiet dotyczył modernizacji trzech ulic w Przodkowie oraz utwardzenia płytami YOMB dróg w Hejtusie, Szarłacie i Stanisławach. Zadania te były rozpisane na dwa lata. W roku ubiegłym wykonane zostały ulice: Sportowa i Majkowskiego oraz droga w Hejtusie.

Zrobione przed terminem

Pozostałe zadania tego pakietu były zaplanowane na rok bieżący. Wykonawcą wszystkich została wybrana w przetargu firma SZELBRUK z Sierakowic. 16 kwietnia oddana została do użytku ul. Derdowskiego w Przodkowie. Inwestycja tu polegała na zastąpieniu zniszczonego asfaltu kostką brukową, położeniu nowych krawężników i dostano sianiu chodnika do nowej nawierzchni. Nowa ulica ma długość 257 m.b. Zadanie kosztowało 378 tys. zł.

Tego samego dnia oficjalnie odebrane zostały również zadania drogowe w Szarłacie i Stanisławach. W obu miejscowościach drogi gruntowe zostały utwardzone płytami YOMB.  W Szarłacie było to 665 m.b. za 549 tys. zł. Utwardzony odcinek drogi w Stanisławach ma 190 m.b. i kosztował 166 tys. zł. Wszystkie te zadania miały być wykonane do końca sierpnia.

Takiego ronda tylko ,,pozazdrościć’’

Jadąc z Szarłaty drogą powiatową do Wilanowa, w Hopach wszystkim użytkownikom tej drogi rzuca się w oczy piękne rondo. Powstało w ubiegłym roku jako I etap zadania pt. ,,Przebudowa drogi gminnej Hopy- Pomieczyńska Huta. Jest ono częścią drugiego pakietu drogowego, który gmina zgłosiła do Funduszu Dróg Samorządowych w 2020. W obecnej chwili jest realizowany II etap tego zadania – budowa samej drogi, długiej na 3km. Zadanie również realizuje firma SZELBRUK z Sierakowic.

– Ze względu na wielkość tego zadania zostało ono podzielone. Etap II jest na dzień dzisiejszy mniej więcej w połowie zrealizowany. Wykonawca potrzebuje jeszcze dwóch, trzech miesięcy do jego zakończenia. Końcowy termin tej realizacji to wrzesień – mówił nam w ubiegłym tygodniu pracownik Urzędu Gminy w Przodkowie

Sześć zadań z tego pakietu zostało zrealizowanych, a ul. Wrzosowa w Warzenku, została zaplanowana na rok następny.  Do tematu będziemy powracać.

Red.

Rondo w Hopach – I etap przebudowy drogi Hopy – Pomieczyńska Huta.
Drogi utwardzone płytami YOMB w Szarłacie.

Komentarze