Gmina Stara Kiszewa Szkolnictwo

Gmina Stara Kiszewa. Wychowanie przedszkolne w faktach i liczbach. Gminne przedszkola objęte troską władz

Samorząd przywiązuje dużą uwagę do wychowania przedszkolnego. W roku ubiegłym powstało drugie przedszkole w Nowych Polaszkach. W bieżącym wszystkie placówki otrzymały nowe zabawki. To powoduje, że mieszkańcy mogą korzystać z większej ilości dobrze wyposażonych miejsc w placówkach przedszkolnych gminy.

Na dzień dzisiejszy na terenie gminy funkcjonują dwa przedszkola samorządowe. Pierwsze powstałe w 2016 roku w Starej Kiszewie ma pięć oddziałów po 25 miejsc. W bieżącym roku uczęszcza do niego 122 maluchów, placówka ma więc prawie komplet. Po pierwszej rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 przedszkole ma 106 zgłoszeń, stąd jest jeszcze możliwość zapisania dziecka. Oddziały przedszkolne funkcjonują również w miejscowej szkole. Ponadto w Starej Kiszewie działa jedyny w gminie prywatny żłobek. Dysponuje dziesięcioma miejscami i jego potencjał jest w pełni wykorzystany.

Roczek polaszkowskiego przedszkola

We wrześniu ubiegłego roku otwarte zostało drugie przedszkole samorządowe w Nowych Polaszkach. Placówka powstała po dwóch miesiącach prac, na które gmina wyłożyła ponad 200 tys. zł. Przeznaczone one były na przystosowanie pomieszczeń po byłej szkole na potrzeby edukacji przedszkolnej.

– Podczas konsultacji z mieszkańcami w sprawie likwidacji miejscowej, trzyklasowej szkoły deklarowałyśmy, że budynek dalej będzie wykorzystywany na cele edukacyjne. Słowa dotrzymaliśmy i mieszkańcy sołectwa i okolic otrzymują dziś do dyspozycji pięknie przygotowane przedszkole – mówił wtedy wójt gminy Marian Pick

W placówce jest miejsce dla 50 dzieci, czyli działają w niej dwa oddziały. W bieżącym roku szkolnym uczęszcza do niej 46 podopiecznych. Na nowy rok szkolny zapisanych jest 39, stąd placówka dalej prowadzi rekrutację uzupełniającą.

Fura zabawek dla przedszkolaków

Dobrym przykładem zainteresowania władz gminy swoimi placówkami przedszkolnymi jest ostatni zakup urzędu. Za prawie 18 tys. zł kupione zostały zabawki dla przedszkolaków. Środki te pochodzą z funduszu związanego z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i przez ograniczenia covidowe nie zostały wydatkowane na profilaktykę. Stąd Gminna Komisja ds. Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych postanowiła zrobić niespodziankę najmłodszym mieszkańcom gminy. Wspólnie z dyrektorami i nauczycielami oddziałów przedszkolnych i przedszkoli dokonano wyboru i zakupu zabawek i pomocy edukacyjnych. Kierowano się z jednej strony potrzebami edukacyjnymi, a z drugiej strony oczywiście zainteresowaniem dzieci. Kwota otrzymanych zabawek dla danej placówki uzależniona była od liczby uczęszczających do niej dzieci. Wśród zakupów wyróżniały się zestawy kuchenne dla dzieci. To one wzbudzały największe zainteresowanie maluchów.

– Radość na twarzach dzieci była najlepszym podsumowaniem i podziękowaniem za tę niespodziankę, jaką im sprawiono. To sprawiło dużą satysfakcję dla wszystkich biorących udział w realizacji tego projektu – czytamy na stronie gminy. Do tematu będziemy powracać.

Red

Andrzej Hinc – sekretarz gminy Stara Kiszewa

Dzisiaj z perspektywy czasu można powiedzieć, że przedszkole samorządowe w Nowych Polaszkach trafną decyzją władz gminy uwzględniającą przyszłe potrzeby mieszkańców. Miejscowość ta intensywnie się rozwija i widać wiele młodych rodzin, które tu i w okolicy osiedlają się.

Można powiedzieć, że na dzień dzisiejszy nasze dwa przedszkola samorządowe w pełni zaspokajają oczekiwania mieszkańców jeżeli chodzi o opiekę przedszkolną. Gmina stara się zapewnić jak najlepsze warunku pobytu w nich dla naszych najmłodszych mieszkańców np. ostatnio placówki otrzymały nowe, przepiękne zabawki. Jestem pod wrażeniem kreatywności tych, którzy je wybierali. Sam mam dwójkę dzieci w wieku przedszkolnym, stąd wiem jak bardzo te zabawki spodobały się maluchom. I o to chodzi, aby dzieci chciały w tych placówkach przebywać i oby ich edukacja przynosiła jak największe efekty.

Dzieci z przedszkola w N. Polaszkach podczas jednej ze swoich ,,wychowawczych’’ wycieczek. Tu w miejscowym OSP.
 
Największe zainteresowanie wśród maluchów wzbudziły dziecięce kuchnie.

,,….Udało nam się stworzyć przyjazne i bezpieczne środowisko dla rozwoju dziecka…’’

Z Elianą Zielińską – Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Nowych Polaszkach rozmawiał Dariusz Tryzna

Dariusz Tryzna: Jak dziś z perspektywy minionego roku szkolnego ocenia Pani potrzebę tej inwestycji tzn. otwarcia przedszkola?

Eliana Zielińska: Moim zdaniem otwarcie przedszkola było przysłowiowym „strzałem w dziesiątkę”. W obecnych czasach zapotrzebowanie na tego typu placówki jest ogromne. Większość rodziców pracuje, a coraz rzadziej dziadkowie mogą zaopiekować się wnukami, ponieważ sami są wciąż aktywni zawodowo. Czasami nie pozwala im na to zdrowie, lub zwyczajnie nie mieszkają na tyle blisko, aby móc codziennie wspierać rodziców w wychowaniu.

Dzięki naszemu przedszkolu rodzice mają możliwość skorzystania z 9-godzinnej opieki nad ich dzieckiem każdego dnia. Są w tym czasie spokojni o bezpieczeństwo swoich pociech, a dzieci dodatkowo mają kontakt ze swoimi rówieśnikami.

Moment otwarcia przedszkola był niezwykle trudny z uwagi na pandemię koronawirusa. Wiązało się to z licznymi obostrzeniami. Szczęśliwie, nasza placówka praktycznie przez cały czas pracowała w sposób nieprzerwany, z wyłączeniem jedynie 3 dni kwarantanny.

Do przedszkola uczęszcza obecnie 46 wychowanków. Część dzieci realizowała u nas obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne i po wakacjach rozpocznie naukę w szkole podstawowej. Warto wspomnieć, że rekrutacja uzupełniająca do naszego przedszkola kończy się dnia 21.05.21r.

D.T.: Z jakich miejscowości są przedszkolaki?

E.Z.: Do przedszkola uczęszczają dzieci z Nowych Polaszek oraz z pobliskich miejscowości.  Nasi wychowankowie to również mieszkańcy Starych Polaszek, Bartoszegolasu, Nowego Bukowca, Starego Bukowca, Wilczych Błot czy Olpucha.

Wśród wniosków złożonych o przyjęcie dziecka do naszego przedszkola na kolejny rok szkolny poza wspomnianymi miejscowościami, są również dzieci z Nowej Kiszewy-Chrósty. Cieszymy się, że oferta naszego przedszkola wpisała się w potrzeby mieszkańców gminy Stara Kiszewa.  

D.T.: Co możecie zaoferować podopiecznym?

E.Z.: Bardzo wiele… Przede wszystkim zapewniamy dzieciom nauczanie, wychowanie i opiekę. Przedszkole czynne jest w godzinach od 7.00 do 16.00. W tym czasie odbywają się zajęcia, podczas których wychowawcy realizują zadania wynikające z podstawy programowej i dbają o atrakcyjny sposób przekazu wiadomości, wspierając ciekawość, aktywność i samodzielność naszych wychowanków.  Wśród nich są także zajęcia z języka angielskiego, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród dzieci. Zapewniamy również opiekę psychologiczno-pedagogiczną oraz zajęcia z logopedą. Obchodzone są  też różnego rodzaju święta, z których nie sposób wszystkie wymienić.

W naszym przedszkolu oferujemy trzy posiłki dziennie. Są to śniadania, obiady i podwieczorki.

Ostatnim ważnym wydarzeniem w życiu naszego przedszkola był Dzień Strażaka. W tym dniu obie grupy wybrały się do pobliskiej Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowych Polaszkach, gdzie dowiedziały się jak wygląda praca strażaka, jego strój, wóz strażacki itp. Po powrocie do przedszkola dzieci obejrzały film edukacyjny poświęcony tej tematyce oraz wykonały liczne zadania i prace związane z pracą strażaka. Niektóre z dzieci zmieniły nawet swoje plany co do przyszłości i zdecydowały się zastać strażakami.

Podsumowując, staraliśmy się stworzyć przyjazne i bezpieczne środowisko dla rozwoju dziecka i chyba udało nam się osiągnąć ten cel. Przeprowadzona została w ostatnim czasie ankieta wśród rodziców naszych wychowanków. Poziom zadowolenia z pracy przedszkola wyniósł 9 w 10-stopniowej skali. Uważamy to za nasz wielki sukces.

D.T.: Czy po otwarciu przedszkola realizowane były jeszcze jakieś zadania związane z placówką?

E.Z.: Poza gruntownym remontem budynku, w którym powstały przyjazne i wyposażone sale dla 2 grup, kolorowa szatnia, łazienki, pokój nauczycielski oraz zaplecze kuchenne zadbano też o teren wokół budynku. Postawiono dodatkowe ogrodzenie, dzięki któremu wychodząc z dziećmi na plac zabaw, czy na teren pięknego parku jaśminowego nasi wychowankowie są bezpieczni. Miejsce przeznaczone na parking i dodatkowa furtka pozwala spokojne i bezpiecznie odprowadzić dziecko do przedszkola.

D.T.: Dziękuję za rozmowę.

Komentarze