Gmina Karsin OSP

Gmina Karsin. Nowy nabytek dla OSP Wdzydze Tucholskie

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej zatwierdził listę jednostek OSP, do których w bieżącym roku trafią nowe samochody ratowniczo – gaśnicze. Wśród 314 jednostek z całego kraju i osiemnastu dofinansowanych jednostek z terenu województwa pomorskiego, tylko jedna pochodzi z powiatu kościerskiego. Mowa o OSP Wdzydze Tucholskie

Spośród osiemnastu jednostek z województwa pomorskiego, jedna z powiatu kościerskiego pozyskała dofinansowanie na zakup nowego wozu. Dzięki pozyskanym środkom do OSP Wdzydze Tucholskie trafi średni samochód ratowniczo-gaśniczy.

Łącznie w tym roku do jednostek z całego kraju trafi 314 samochodów ratowniczo-gaśniczych o wartości ok. 244 mln zł. W większości będą to najbardziej uniwersalne, czyli średnie samochody ratowniczo-gaśnicze. Zakupy samochodów zostaną zrealizowane przez jednostki OSP przy dofinansowaniu NFOŚiGW i WFOŚiGW kwotą 60,7 mln zł. Pomoże również dotacja pochodzącą z KSRG w wysokości 44,9 mln zł i dotacja MSWiA sięgająca 19,6 mln zł. W realizacji zakupów pomogą także środków pochodzące z odpisów z firm ubezpieczeniowych w kwocie 14,5 mln zł.

KG PSP/opr.red

Komentarze