Gmina Dziemiany Samorząd Wokół nas

Gmina Dziemiany. Sesja Rady Gminy. Podsumowanie kadencji 2018-2024

23 kwietnia odbyła się 70. sesja Rady Gminy Dziemiany, która stanowiła zarazem ostatnie spotkanie w mijającej kadencji. Sesja ta, oprócz procedowania uchwał, miała także charakter retrospektywny, podczas którego dokonano oceny pracy Rady oraz organu wykonawczego w latach 2018-2024.

Przewodniczący Rady Gminy, Krystian Sikora, podziękował wszystkim zaangażowanym w pracę Rady, włączając w to przewodniczących komisji, radnych oraz pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych. W swoim emocjonalnym wystąpieniu zaznaczył, że RG przyczyniła się w znacznym stopniu do dynamicznego rozwoju gminy poprzez podejmowanie decyzji podczas sesji i komisji. Podkreślił również, że zrealizowane inwestycje są powodem do dumy dla wszystkich samorządowców, wierząc, że mieszkańcy dostrzegają efekty pracy Rady.

Gmina okiem wójta

Ustępujący wójt Leszek Pobłocki, w swoim sprawozdaniu ocenił lata kadencji z perspektywy organu wykonawczego. Zrealizowane inwestycje, takie jak modernizacja i rozbudowa infrastruktury szkolnej oraz drogowej, stanowiły dowód na dynamiczny rozwój gminy. L. Pobłocki podkreślił również korzystny stan finansów gminy, który pozwolił na pozostawienie prawie 30 mln zł w budżecie dla nowej rady. Dodatkowo, niski poziom – nieco ponad 9 proc. – zadłużenia gminy klasyfikuje ją jako jedną z najmniej zadłużonych w województwie pomorskim.

Wójt życzył nowemu samorządowi skutecznej realizacji pomysłów i zobowiązań podjętych w czasie kampanii wyborczej. Na zakończenie sesji, przewodniczący RG wraz z wójtem wręczyli radnym dyplomy i podziękowania za ich pracę na rzecz społeczności lokalnej.

Sesja Rady Gminy Dziemiany stanowiła więc nie tylko podsumowanie działalności w mijającej kadencji, ale także moment refleksji nad osiągnięciami i wyzwaniami stojącymi przed nowym samorządem.

UG/opr.red

Komentarze