Gmina Przodkowo Samorząd

Gmina Przodkowo. Sesja absolutoryjna. 5,6 mln zł wolnych środków na koniec 2021 roku

Wczoraj w Przodkowie odbyła się najważniejsza w roku sesja Rady Gminy. Radni wysłuchali raportu wójta o stanie gminy i jego sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021. Oba dokumenty zostały przyjęte co zaowocowało udzieleniem wotum zaufania i absolutorium wójtowi Andrzejowi Wyrzykowskiemu.

Raport o stanie gminy jest dokumentem objętościowym, zawierającym kompendium wiadomości o tym co się działo w gminie w roku ubiegłym. Wójt przedstawił jego szerokie fragmenty. Najwięcej czasu poświęcił inwestycjom ubiegłorocznym, a wśród nich wykonanym drogom.  

– W 2021 roku zrealizowaliśmy ponad 12,5 km dróg. To były remonty i przebudowy, z płyt, kostki i asfaltu. Naprawdę to dobry wynik. Szczególnie cieszy mnie fakt, że 2,35 km dróg utwardzili przy pomocy gminy nasi mieszkańcy. Jestem za to im szczególnie wdzięczny. Dziś na 123 km dróg gminnych, 53 proc. jest utwardzonych – wyliczał A. Wyrzykowski.

Przedstawił również osiągnięcia w innych obszarach funkcjonowania gminy. Radni usłyszeli jakie były efekty działania w roku ubiegłym praktycznie wszystkich wydziałów urzędu. Na zakończenie podziękował wszystkim środowiskom gminy, urzędowi i instytucjom za ich zaangażowanie.

– W naszym herbie jest serce. To nasze przodkowskie serce jest wielkie i bijące. Moim zadaniem jest korzystanie z tego serca – z tego potencjału, który mam do dyspozycji. Dzięki temu osiągamy wspaniałe rezultaty, a przy okazji dochodzi do jeszcze większej integracji mieszkańców. Dziękuję Wam wszystkim – zakończył swoje wystąpienie wójt A. Wyrzykowski. Radni jednomyślnie udzielili mu wotum zaufania.

Dobry finansowo rok 2021

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2021 pokazało, że wykonanie dochodów wyniosło 75,44 mln zł, co stanowi 104,11 proc. planu. Dochody własne samorządu wyniosły ponad 25,7 mln zł, co stanowi 34,11 proc. Środki pozyskane to 6,2 mln zł. Najwięcej otrzymano z Funduszu Rozwoju Dróg i z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W roku ubiegłym wydatkowano 77,27 mln zł, co stanowi 96,71 proc. planu. Najwięcej wydatków – 33 proc. stanowiła pomoc społeczna i dział rodzina. To ponad 25 mln zł, z czego 1,26 mln zł to były środki z własnego budżetu. Na drugim miejscu znalazła się edukacja i opieka społeczna, które pochłonęły 20,5 mln zł, stanowiąc 26,56 proc. ogółem wydatków. Na inwestycje w roku ubiegłym przeznaczono 15,35 mln zł. Podsumowując, budżet roku 2021 został zamknięty kwotą wolnych środków w wysokości 5,608 mln zł. Zadłużenie samorządu na koniec roku ubiegłego wyniosło ponad 28 mln zł, co stanowi 37,35 proc. w relacji do ubiegłorocznych dochodów.

Radni przyjęli sprawozdanie wójta i udzielili mu absolutorium. Dziękując wójt A. Wyrzykowski podkreślił, że tak dobrego wyniku nie mógłby osiągnąć bez zaangażowania skarbnika gminy Grażyny Ramczyk i wszystkich pracowników wydziału finansów, oraz współpracy z sekretarzem gminy Izabelą Kloskowską. Na ich ręce trafiły bukiety pięknych róż.

D. Tryzna

Komentarze