Gmina Sulęczyno Samorząd

Gmina Sulęczyno. Przyjęcie budżetu na 2021. Zaplanowano 43 zadań na kwotę prawie 3,2 mln zł

Wczoraj radni gminy Sulęczyno przyjęli budżet roku bieżącego. Zaplanowane w nim wydatki przewyższają dochody o 1,92 mln zł. W planie inwestycji dla mieszkańców znalazło się aż 43 zadań. 

O pracach nad budżetem, jego korekcie po uwagach Regionalnej Izby Obrachunkowej i sytuacji finansowej gminy opowiedział skarbnik Paweł Trzebiatowski. W dyskusji przed głosowaniem uchwały jedyną uwzględnioną uwagę wniosła radna Maria Łukowicz. Radni uchwałę budżetową podjęli jednomyślnie.

Więcej wydatków

W planie finansowym gminy na ten rok zapisano po stronie dochodów nieco ponad 36 mln zł. Wydatki mają wynieść 37,99 mln zł. Zaplanowany deficyt sięgnie nieco ponad 1,9 mln zł. Gmina chce w tym roku pozyskać 2,7 mln zł na inwestycje oraz spłacić 1,49 mln zł starych pożyczek i obligacji. Stąd jak wylicza skarbnik P. Trzebiatowski, na koniec 2021 zadłużenie gminy ma wynieść 13 mln zł, wobec 12,37 mln zł z roku 2020.  Będzie ono stanowić 37,4% tegorocznych dochodów gminy i mieścić się w ramach tzw. „bezpiecznego zadłużenia”.

– Po pierwsze dziękuję radnym i naszym sołtysom za konsultacje przy ostatecznych zapisach budżetu wynikających z uwag RIO. Mam nadzieję, że dalej będziemy tak razem współdziałać dla dobra gminy. Ja na pewno będę się starał, abyśmy pozyskali jeszcze więcej środków zewnętrznych. Mam nadzieję, że uda nam się skutecznie złożyć kilka projektów, których celem będzie poprawa życia mieszkańców naszej gminy – dziękował radnym po przyjęciu uchwały budżetowej wójt gminy Bernard Grucza

Zaplanowane inwestycje

W wydatkach tegorocznego budżetu zapisano prawie 3,2 mln zł na inwestycje. Ich lista obejmuje 43 pozycje. Wśród nich wyróżniają się wielkością te dotyczące modernizacji dróg gminnych. Zaplanowano, że za prawie 500 tys. zł będzie przebudowany odcinek drogi gminnej w miejscowości Borek. Przebudowę ul. Szarej i Majkowskiego w Sulęczynie wyceniono na prawie 550 tys. zł. Natomiast trzecia inwestycja drogowa – przebudowa odcinka drogi w miejscowości Kistowo została wyceniona na prawie 640 tys. zł. Inwestycje te będą realizowane przy pomocy środków zewnętrznych od Funduszu Dróg Samorządowych po Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. W tym roku będzie dalej realizowany projekt „Pomorskich Szlaków Kajakowych” wart ponad 156 tys. zł. Zaplanowano również dalszą rozbudowę kąpieliska i uporządkowanie jego stanu prawnego. Wartość tych działań to 155 tys. zł. Te dwa zadania z kolei będą realizowane, dzięki środkom z samorządu pomorskiego. 130 tys. zł w budżecie zarezerwowano, jako kolejna rata na budowę hospicjum w Kartuzach.  Ważną inwestycją ma być również modernizacja mostu w Amalce za 111 tys. zł, do której ponad 50 tys. zł dołożył Fundusz Sołecki Podjazów. Zresztą zapisanych jest wiele innych inwestycji od modernizacji dróg po dokumentację techniczną inwestycji drogowych, do których właśnie środki swoje dołożyły Fundusze Sołeckie. W budżecie zapisano, że prawie każda szkoła otrzyma jakąś mniejszą inwestycję.  Ponad 31 tys. zł zaplanowano na pomoc dla gminny jednostek OSP.

Red.

Kazimierz Gliniecki Przewodniczący Rady Gminy

Chciałbym pogratulować Wójtowi Bernardowi Gruczy przyjęcia budżetu. Teraz mamy narzędzie do działania. Jest to wola mieszkańców wyrażona poprzez radnych. Mamy teraz pole do działania. Chciałbym, żeby było ono faktycznie widoczne. Na przykład żebyśmy się starli o więcej środków zewnętrznych i mam tu na myśli nie tylko urząd, ale też jednostki organizacyjne gminy.

Chciałbym też podziękować naszemu skarbnikowi Panu Pawłowi Trzebiatowskiemu, który nad tym budżetem siedział kilka miesięcy oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do jego zapisów.

Komentarze