Gmina Sierakowice Wokół nas

Gmina Sierakowice. Gmina wśród liderów „Czystego Powietrza”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku podsumował dotychczasowe efekty realizacji programu ,,Czyste Powietrze’’ w poszczególnych gminach. W klasyfikacji wojewódzkiej gmina Sierakowice zajmuje zaszczytne drugie miejsce.

Mieszkańcy gminy Sierakowice od początku trwania programu „Czyste Powietrze” wykazywali duże zainteresowanie uzyskaniem dofinansowania na wymianę źródeł ciepła i ocieplenie swoich budynków. Uruchomiony punkt konsultacyjny w urzędzie miał za zadanie ułatwić mieszkańcom aplikowanie o dofinansowanie. Utworzenie punktu było realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku a gminą Sierakowice.

521 inwestycji dla czystego powietrza

WFOŚiGW w Gdańsku podsumował dotychczasowe efekty realizacji programu w gminach. Przedstawiono wykaz złożonych  wniosków o dofinansowanie, liczbę zrealizowanych inwestycji i kwotę wypłaconej dotacji z podziałem na poszczególne gminy.

Gmina Sierakowice uplasowała się na drugim miejscu wśród gmin z województwa pomorskiego z najwyższą kwotą wypłaconych dotacji i liczby zrealizowanych inwestycji. Od 2018 r. do końca 2022 r. na terenie gminy zrealizowano 521 przedsięwzięć polegających na wymianie źródła ciepła i termomodernizacji budynków mieszkalnych, a kwota wypłaconej dotacji to ponad 10,5 mln zł.

Dotychczas mieszkańcy gminy złożyli już 866 wniosków o dofinansowanie, które są na etapie weryfikacji lub realizacji.

UG/opr.red

Komentarze