Gmina Stara Kiszewa Samorząd

Gmina Stara Kiszewa. Z ostatniej sesji. Lekka korekta w górę podatków na 2021

Najważniejszą uchwałą przyjętą na ostatniej sesji 27 października była ta o wysokości podatków i opłat na rok 2021. Większość podatków została powiększona o wskaźnik inflacji. Przy sześciu zastosowano stawkę maksymalną określoną przez Ministra Finansów. A podatek rolny został obniżony.

Przy uchwale podatkowej dyskusji nie było. Jak zauważył przewodniczący rady temat omawiany był na komisjach. Jedyne wystąpienie to informacja skarbnika gminy pani Kaszubowskiej.

– Nasza uchwała w trzech punktach musi ulec korekcie. To znaczy, że trzeba dodać zapis związany z prowadzeniem działalności gospodarczej, ponieważ zwrócili się do nas z Regionalnej Izby Obrachunkowej. Uważają, że niektóre organizacje pożytku publicznego mogą prowadzić działalność gospodarczą i wtedy mieściłyby się w tym punkcie, jakoby preferencyjnym i byłaby do nich stosowana niższa stawka podatków, tak jak od gruntów budynków pozostałych – wytłumaczyła zmiany skarbnik

Lekka korekta w górę

Podatek od nieruchomości typu budynki mieszkalne wzrósł od zeszłego roku o 3 grosze za metr kwadratowy powierzchni. W ubiegłym roku było to 0,77zł/m2, natomiast na rok 2021 ma to być 0,80 zł/m2.Podatek od budynków gospodarczych został podzielony na dwie sekcje. Pierwszy z nich obejmuje lokale do 50m2, a to przekłada się na 20 groszowy wzrost podatku z 5,10zł na 5,30zł. Taka sama kwota podwyżki podatku obejmuje budynki o metrażu ponad 50m2. W zeszłym roku było to 4,60zł/m2 natomiast w przyszłym roku będzie to 4,80zł/m2. Podobna sytuacja ma miejsce z zapłatą za grunty pozostałe. Tu należność zmieni się o 2 grosze, z 0,4zł/m2 do 0,42zł/m2. Znaczną zwyżkę zauważą właściciele warsztatów, sklepów itp. Tu czynsz wzrośnie z 21,1zł/m2 aż do 21,9zł/m2. Nie zmieni się jedynie podatek od budowli, który nadal będzie wynosił 2% od jej wartości.

Podatki podniesione o stawkę maksymalną

Budynki zajęte na obrót kwalifikowanym materiałem siewnym również zostaną obciążone większą sumą odprowadzanego podatku. Zapłata w porównaniu do roku poprzedniego wzrośnie o 0,44 grosze, co za tym idzie nowy podatek wyniesie 11,62zł/m2. Z kolei w budynkach udzielających świadczeń zdrowotnych podatek wyniesie 5,06zł/m2. Oznacza to, że opodatkowanie wzrośnie o 19 groszy. Podatek od budynków rekreacyjnych wzrósł o 35 groszy/m2, z 8,05zł/m2 do 8,37 zł/m2. Na grunty zajęte na działalność gospodarczą również będą naniesione nowe, wyższe koszta tj. z 0,95zł/m2 na 0,99zł/m2. Opłata za grunty nad jeziorami wzrośnie o 19 groszy. Oznacza to, że po podwyżce będzie trzeba zapłacić 4,99zł/ha.

Podatek rolny w dół

Propozycja wójta Mariana Pick odnośnie stawki podatku rolnego była oparta na stawce ubiegłorocznej. Radni zaproponowali jednak jej obniżenie. Podstawą do określenia wielkości tego podatku jest cena skupu żyta za okres 11 kwartałów. Została obniżona z 58,55zł za 1 dt do kwoty 53 zł za 1 dt. Do tematu będziemy powracać.

red.

Komentarze