Gmina Kartuzy Kultura Wokół nas

Kartuzy. Jubileuszowa gala dla uhonorowania laureatów z jubileuszowego roku – 100-lecia Kartuz

22 marca w Kartuskim Centrum Kultury burmistrz Mieczysław Grzegorz Gołuński uhonorował laureatów nagrody KARTËSKÔ SKRAza rok 2023. Był to rok wyjątkowy dla miasta, stąd przyznano dwanaście wyróżnień i osiem statuetek nagrody. Rangę uroczystości podnosiła oprawa muzyczna przygotowana przez Agnieszkę Łabudę – Wiatr.

Od dwudziestu lat co roku „KARTËSKÔ SKRA” jest przyznawana tym mieszkańcom, którzy swoim życiem, działalnością na rzecz gminy, wyróżniają się na tle społeczności. Za rok ubiegły, w którym Kartuzy świętowały 100-lecie uzyskania praw miejskich, nagród musiało być więcej, gdyż jubileusz uświetniło wiele znaczących wydarzeń.  O wyjątkowości tego roku w swoim wystąpieniu mówił również gospodarz gali M. G. Gołuński.

– Rok ubiegły był czasem, w którym według mnie wzmocniliśmy znacząco wspólnotę mieszkańców Kartuz i gminy Kartuzy. Stało się to w wyniku zaangażowania mieszkańców w obchody jubileuszu. Nie sposób tu nie wspomnieć o wsparciu jakie uzyskaliśmy organizując dzięki przychylności Zarządu Głównego i Rady Naczelnej ZKP XXIV Światowego Zjazdu Kaszubów. Za wszystkie inicjatywy podjęte dla uczczenia 100-lecia nadania praw miejskich jestem niezwykle wdzięczny – podkreślał samorządowiec.

Galę poprowadzili Małgorzata Paździor-Król, dyrektor KCK wspólnie z Leszkiem Przewoskim.

Dwunastu wyróżnionych przez burmistrza

Laureatów nagrody„KARTËSKÔ SKRA” wyłania kapituły nagrody. Ich kandydatury zgłaszają mieszkańcy, stowarzyszenia, media itd. Spośród zgłoszonych w tym roku wyróżnienia zdobyło dwunastu laureatów. W dziedzinie Kultura wyróżnieni zostali: Jan Mazur, Izabela Bliźniewska i Marta Goluch. Doceniono ich zaangażowanie w działania służące zachowaniu tradycji naszych przodków.

Za osiągnięcia w dziedzinie sportu, za promocję Kartuz za granicą i zaangażowanie w wydarzenia na terenie sołectwa Kiełpino wyróżniony został Arkadiusz Makurat.

Paweł Ćwiertnia i Natalia Gronda wyróżnieni zostali za promocję Kartuz i popularyzację historii miasta.

W kategorii Pomagają innym wyróżnienie otrzymał Bronisław Bigus, wieloletni prezes OSP Kolonia, Marcin Okrój za współudział we wzmocnieniu potencjału przeciwpożarowego sołectwa Prokowo. W kategorii tej wyróżnieni zostali jeszcze: Aleksandra Wenta – Smól i Arkadiusz Klawikowski.

Za całokształt działań na rzecz upowszechniania kultury i sportu wyróżnienie trafiło do Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 2 w Kartuzach „Copernicus”. Odebrał je Andrzej Karczewski, zastępca dyrektora SP nr 2.

Za wspieranie samorządu w realizacji największej inwestycji ostatnich lat – zakończonego w ubiegłym roku projektu dotyczącego „Kompleksowej rekultywacji kartuskich jezior” wyróżnienie trafiło do Kartuskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Kartuzy.

Osiem statuetek „KARTËSKÔ SKRA”

W kategorii Przedsiębiorczość statuetkę zdobyło Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „Dromos” sp. z o.o. Kartuzy za konsekwentne dążenie do rozwoju firmy oferującej usługi na najwyższym poziomie, dającej miejsca pracy mieszkańcom i możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego. Odbierając statuetkę, twórca firmy i jej wieloletni prezes Henryk Pietras nie krył wzruszenia.

W kategorii Sport nagrodzony został Kacper Śleszyński – KKK Rebelia Kartuzy – za osiągnięcia we współzawodnictwie sportowym w roku 2023, a szczególnie zdobycie złotego medalu WAKO Mistrzostw Europy w Kickboxingu w kategorii 75 kg – junior starszy i tytułu najlepszego zawodnika mistrzostw, które odbyły się w stolicy Turcji – Stambule.

W kategorii Pomagają innym statuetka trafiła do Jana Plichty za otwarte serce na potrzeby drugiego człowieka, w tym szczególnie wspieranie kartuskiego sportu oraz przedsięwzięć kulturalnych, dających możliwość tworzenia atrakcyjnej oferty spędzania wolnego czasu przez mieszkańców gminy, oraz do Szkolnego Koła Wolontariatu przy ZSO nr 2 w Kartuzach za promocję idei pomocy drugiemu człowiekowi wśród dzieci i młodzieży poprzez zaangażowanie w realizację akcji społecznych: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Pola nadziei, Akcja wigilijna oraz Dwa światy organizowanych na rzecz różnych grup społecznych.

W kategorii Promocja „KARTËSKÔ SKRA” trafiła do Klubu Seniora przy Centrum Wsparcia Społecznego w Kartuzach za inicjatywę przygotowania i prezentacji świątecznego tańca przez członkinie klubu, który pozwolił odkryć seniorkom talent taneczny i aktorski oraz przyczynił się do szerokiej promocji gminy w mediach ogólnopolskich.

W kategorii Kultura statuetką otrzymał Jan Wyrowiński, prezes Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego – za otwarte serce na potrzeby drugiego człowieka, w tym szczególnie wspieranie kartuskiego sportu oraz przedsięwzięć kulturalnych, dających możliwość tworzenia atrakcyjnej oferty spędzania wolnego czasu przez mieszkańców gminy, oraz Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Oddział w Kartuzach za realizację konkursów i innych wydarzeń służących zachowaniu kaszubskiej tożsamości i promocji dorobku kulturalnego naszych przodków, a szczególnie współorganizację XXIV Światowego Zjazdu Kaszubów 2024.

W kategorii Całokształt nagroda trafiła do Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego „Lamelka” Kartuzy za realizację różnorodnych działań służących rozwojowi sportów wodnych na terenie gminy Kartuzy, w tym szczególnie wsparcie utworzenia klasy żeglarskiej w Zespole Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej, promocję samorządu poprzez sukcesy młodych adeptów żeglarstwa na akwenach wodnych w kraju i za granicą.

Galę uświetnił występ kartuskich artystów pod kierownictwem Agnieszki Łabuda – Wiatr. Punktem kulminacyjnym było premierowe wykonanie utworu „Na Zawsze Tu”, który powstał z okazji rocznicy 100-lecia nadania praw miejskich Kartuzom. Na scenie pojawili się Aggy Wind, Michał Lange Hubinafali i Zespół Canto.

D. Tryzna

Komentarze