Gmina Kościerzyna Inwestycje

Kościerska Huta. Rozbudowa dróg. Inwestują w bezpieczeństwo i wygodę mieszkańców

21 października wójt gminy Kościerzyna Grzegorz Piechowski podpisał z wojewodą pomorskim Dariuszem Drelichem umowę na dofinansowanie budowy dróg  gminnych w Kościerskiej Hucie. Środki pozyskano w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Dotacja wyniesie blisko 820tys. zł, co stanowić będzie połowę kosztów.

Zadanie będzie polegać na modernizacji  istniejącej już drogi w Kościerskiej Hucie. Jest ona obecnie niestandardowa pod względem przepisowej szerokości jezdni. Inwestycja  ma na celu poprawę bezpieczeństwa tamtejszych mieszkańców. Z uwagi na fakt, że nowa jezdnia będzie odpowiednio szeroka,  z nowych poboczy będą mogli korzystać piesi.

Władze patrzą w przyszłość

– To ważna inwestycja, z jednej strony są tam zabudowania mieszkaniowe, z drugiej tereny inwestycyjne. Chcemy, by w tym miejscu powstała odpowiednia  droga zwiększająca komfort i bezpieczeństwo przejazdu. Zwiększyć bezpieczeństwo, ale też umożliwić poruszanie się tam samochodów ciężarowych, bo dzisiaj  przy tej drodze szutrowej, nie mają one szans  – podkreśla wagę inwestycji  Grzegorz Piechowski wójt gminy Kościerzyna

Ponadto w planach jest budowa nowej drogi w Kościerskiej Hucie. Będzie ona prowadzić bezpośrednio przez tereny inwestycyjne. Dlatego też i  w tym przypadku ulica zostanie odpowiednio poszerzona.  Co ważniejsze na tym odcinku drogi zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości. Takie rozwiązanie przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu.

Inwestycja najprawdopodobniej zostanie zrealizowana do końca lipca przyszłego roku. Całkowity koszt zadania to ponad 1,6 mln zł.

UG./opr.red.

Komentarze