Miasto Kościerzyna Wokół nas

Kościerzyna. Dzielili się najcenniejszym darem

W sobotę 15 kwietnia odbyła się druga w tym roku akcja HDK pt. ,,Sobota Mundurowych Krwiodawców”. Jest to już XXVIII zorganizowane wydarzenie tego typu. Do OT w Kościerzynie RCKiK przybyło 27 krwiodawców, chcących się podzielić krwią. Dopuszczonych zostało 23 osób, co w efekcie przeprowadzonej akcji w Kościerskim Oddziale Terenowym RCKiK umożliwiło zebranie 10,35 litrów krwi.

W akcji uczestniczyli także członkowie Klubu HDK PCK przy KP PSP w Kościerzynie, w liczbie 11 strażaków lokalnych jednostek.

– Zapraszam do udziału w kolejnych dwóch sobotnich akcjach HDK PCK w 2023 roku, które odbędą się 9 września i 18 listopada. Jednocześnie  przypominamy i zapraszamy do udziału w Akcji promocyjnej dla krwiodawców pn. ,,Podziel się miłością-oddaj krew”, zorganizowanej przez Polski Czerwony Krzyż. Akcja jest realizowana jeszcze 14 czerwca 2023 r. i polega na oddaniu określonej w regulaminie krwi lub jej składników – informuje Radosław Zwara, Koordynator Akcji HDK.

#PodzielSięMiłościąOddajKrew #pomoc #akcjamotywacja #polskiczerwonykrzyż #pck

Komentarze