Gmina Kościerzyna Inwestycje Wywiady

Kościerzyna. Inwestycje miejskiej spółki KOS-EKO. Zaczynają budować system bardziej efektywny energetycznie

Spółka miejska KOS-EKO zamierza przestawiać miejski system ciepłowniczy tak, aby korzystał z odnawialnych źródeł energii w jak największym procencie. Zrobiono ku temu pierwszy krok montując instalację fotowoltaiczną.

Instalacja została wykonana na terenie kotłowni K-1 przy ul. Tetmajera 3. Jej moc to 49,98 kW. Wartość zadania netto to prawie 280 tys. zł. Realizacja tego przedsięwzięcia była możliwa dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w ramach zadania pn.: „Rozwój ciepła systemowego przyjazny dla środowiska – budowa instalacji fotowoltaicznej w K-1”.

Z myślą o przyszłości

Jest to kolejny etap znacznych zmian w ramach działalności ciepłowniczej „KOS-EKO”. Po inwestycjach związanych z wdrożeniem „antysmogowej” nowoczesnej filtracji pyłów w istniejących kotłach węgłowych, teraz przyszedł czas na zmianę systemu ciepłowniczego naszego miasta na efektywny energetycznie. W planach spółka zakłada również budowę zespołu kogeneratorów na swoich obiektach. Wybudowana instalacja fotowoltaiczna jest pierwszym krokiem w tym zadaniu.

Fotowoltaika, jako odnawialne źródło energii produkujące prąd, nie wpływa negatywnie na środowisko. Zasada działania paneli fotowoltaicznych polega na tym, że ogniwa fotowoltaiczne, z których złożone są panele zamieniają energię słoneczną w energię elektryczną. Instalacja PV jest dobrym rozwiązaniem ekologicznym ze względu na brak emisji dwutlenku węgla czy siarczanów i nie produkuje spalin zanieczyszczających środowisko. Jest to istotne dla Kościerzyny, która boryka się ze znacznym zanieczyszczeniem powietrza w centrum miasta.

Zainstalowana fotowoltaika przyniesie redukcję emisję CO2 o 37,083 Mg, liczonej jako emisja uniknięta dla wyprodukowania 47,481 MWh energii elektrycznej i użyciu węgla kamiennego na poziomie 17,659 Mg.

Nad/opr.red

…”Przed nami wielkie wyzwanie”…

Rozmowa z Robertem Fenningiem, Prezesem Zarządu KOS-EKO

Dariusz Tryzna: Na czym będzie polegać zmiana systemu ciepłowniczego w Kościerzynie na bardziej efektywny energetycznie?

Robert Fenning: Zmiana efektywność polskich systemów ciepłowniczych jest dużym wyzwaniem technologicznym i finansowym. Zakłada się, iż w najbliższych latach takie przedsiębiorstwa jak nasze KOS-EKO będzie dążyć do redukcji udziału paliwa węglowego zużywanego do produkcji ciepła. Działania te wynikają wprost z założeń prawodawstwa unijnego i polskiego, w tym Nowego Zielonego Ładu, a ich celem jest znaczna redukcja emisji CO2 do atmosfery.
Przed Spółką KOS-EKO zatem wielkie wyzwanie, by do 2025 roku minimum 50% ciepła wytwarzanego dla Kościerzyny wytwarzać z odnawialnych źródeł energii lub z technologii wysokosprawnych, takich jak np. gazowe silniki kogeneracyjne.

D.T.: Czy mógłby Pan wytłumaczyć czytelnikom co to jest ta kogeneracja?

R.F.: Kogeneracja to inaczej skojarzona gospodarka energetyczna, oparta na jednoczesnym wytwarzaniu ciepła i energii elektrycznej.

Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w jednym procesie technologicznym pozwala na znaczną oszczędność energii pierwotnej zawartej w paliwie, prowadząc do zmniejszenia emisji substancji szkodliwych do atmosfery. Jednocześnie produkcja energii elektrycznej w systemie rozproszonym, w bezpośrednim sąsiedztwie odbiorców pozwala na optymalizację kosztową prowadzenia przedsiębiorstw produkcyjnych oraz zmniejsza koszt wytwarzania ciepła w kotłowniach miejskich.

Bardzo popularne są przede wszystkim agregaty kogeneracyjne składające się z silnika gazowego napędzającego generator prądu zmiennego, który w trakcie pracy wytwarza ciepło pochodzące z chłodzenia bloku silnika, dochładzania spalin oraz chłodzenia intercoolera. Ciepło to standardowo wykorzystywane jest w układach cieplnych zakładów produkcyjnych oraz do zasilania odbiorców miejskich systemów cieplnych.

D.T.: Co ma przynieść budowa zespołu kogeneratorów. ?

R.F.: Docelowo chcemy powrócić do idei lokalizacji w kotłowni K-1 zespołu kogeneratorów gazowych. Obecnie nasze plany zakładają również lokalizację takiego urządzenia również na kościerskiej oczyszczalni ścieków. W tym celu przygotowujemy kolejny już wniosek o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach programu Ciepło Powiatowe. Nie jest łatwo pozyskać środki na tak duże zadanie, tym bardziej że podmiotów starających się o środki jest w kraju bardzo dużo. Mamy nadzieję, że się nam powiedzie.

D.T.: Dziękuję za rozmowę.

Komentarze