Inwestycje Miasto Kościerzyna Szkolnictwo

Kościerzyna. Poprawa jakości infrastruktury oświatowej. Od odświeżenia, po poważniejsze remonty

Czas wakacji dla kościerskich szkół to nie tylko czas odpoczynku, ale również ciężkiej pracy, ponieważ trwają remonty we wszystkich miejskich placówkach oświatowych. Część z nich to prace związane z modernizacją sal dydaktycznych, adaptacją pomieszczeń na sale dydaktyczne oraz wymianą oświetlenia czy instalacji odgromowych.

Jak informuje nas Karol Narloch, dyrektor Biura Obsługi Placówek Oświatowych, najwięcej remontów wakacyjnych dotyczy trzech miejskich placówek oświatowych. Duży front robót trwa w Szkole Podstawowej nr 4. W placówce zmodernizowano główne wejście oraz odmalowano część elewacji budynku. Nowy wygląd zyskał także podjazd do szkoły od strony wejścia bocznego. Dużą metamorfozę przechodzi również teren przed wejściem głównym, gdzie trwają  prace nad stworzeniem ogrodu wypoczynkowego dla uczniów, środki na ten cel pozyskano w dużej mierze od sponsorów i przyjaciół szkoły.

Z ekologią za pan brat

Kolejną szkołą, gdzie dużo się dzieje, jest SP nr 6. Wymieniono wszystkie balustrady w szkole oraz trwa wymiana balustrad na zewnątrz, trwają prace związane z aranżacją kącików wyciszenia, na które pozyskano środki z programu „Razem w klasie”. Zaplanowano również kompleksowy remont patia szkoły, gdzie powstać ma tak zwana „zielona klasa”. Miasto Kościerzyna pozyskało na ten cel 75 tys. zł w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej na lata 2022-2025 – ekoPracownia – zielone serce szkoły (edycja 2023).
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 wykonano również modernizację wejścia głównego oraz przebudowano podjazd dla niepełnosprawnych z ustawieniem ławek. Wykonano duży remont łazienki z wydzieleniem łazienki dla osób niepełnosprawnych.
Jak podkreśla dyrektor K. Narloch, prace w tych placówkach były możliwe dzięki uzyskanemu dofinansowaniu w wysokości 1,7 mln zł z projektu pn. „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”.

Nad/opr.red

Łazienka ZS-P 3
Ogród SP 4 projekt
Ogród SP 4 projekt
Patio SP 6 projekt
Wejście ZS-P 3
SP 6 balustrady
Wejście SP 6
Platforma

Komentarze