Miasto Kościerzyna Samorząd

Kościerzyna. Z ostatniej sesji. W 2024 roku podatki będą wyższe o 12 proc.

Taką decyzję podjęło większość radnych w głosowaniu dotyczącym stawek podatku od nieruchomości, środków transportu i opłaty targowej, które mają obowiązywać w następnym roku. Choć radni opozycji nie poparli uchwał, to reszta zaakceptowała je gdyż samorząd potrzebuje tych środków jako wkład własny do zaplanowanych inwestycji.

Autorem uchwał jest burmistrz Michał Majewski. Proponowane przez niego podwyżki są na poziomie ustalonym wcześniej na konwencie samorządowców kościerskich i są niższe od dopuszczalnego poziomu wyznaczonego przez ministra. Według niego samorządy mogą podwyższać podatki nawet o 15 proc. Wiąże się to z dużą inflacją jaka miała miejsce w minionym roku.

Włodarz Kościerzyny konieczność podwyżek tłumaczył potrzebą pozyskania środków, które będą wkładem własnym miasta do inwestycji, na które samorząd otrzymał dofinansowanie – to po pierwsze. Po drugie podkreślił, że dzięki temu w kolejnym roku samorząd nie będzie musiał podejmować podwyżek o drastycznych stawkach. M. Majewski przedstawił również radnym kwotę, która dzięki nim trafi do budżetu. Skarbnik wyliczył, że będzie to nieco ponad 1,6 mln zł.

– Chciałbym bardzo wyraźnie podkreślić, że wkład własny miasta do trzech projektów: obejmujących budowę pięciu dróg, na które samorząd pozyskał dofinansowanie z RFRD, wynosi prawie 1,9 mln zł. Wystarczy porównać, że pozyskana z podwyżek podatków kwota nawet tego nie pokryje – przekonywał radnych burmistrz.

Opozycja na „Nie”

Jako pierwsze były przegłosowywane stawki podatku od nieruchomości. Podwyżka przeszła tylko jednym głosem, gdyż „za” było ośmioro radnych, a „przeciw” siedmioro. Pięcioro radnych klubu „Moje Miasto” się wstrzymało. Tak samo było w głosowaniu dotyczącym stawek od środków transportu. Najmniej kontrowersyjna była podwyżka dotycząca opłaty targowej. Za nowymi stawkami było aż dwanaścioro radnych, a sprzeciwiła się tylko trójka. 

Należy również przypomnieć, że środki pozyskane z tych podatków przeznaczone są również na utrzymanie zieleni w mieście i na akcję „zima”. Poza tym miasto musi zabezpieczyć w budżecie na następny rok ponad 1 mln zł na koszty związane z oświetleniem i dostawami energii w jednostkach samorządu.

D. Tryzna

Komentarze