Gmina Liniewo

Nietypowe obrady, bo w maseczkach i z ograniczeniami czasowymi

Gmina Liniewo. XVII Sesja Rady Gminy

27 marca radni Rady Gminy Liniewo spełnili swój obowiązek i w niemal pełnym składzie wzięli udział w obradach. Z uwagi na zagrożenie zarażeniem koronawirusem wszyscy obecni w sali mieli maseczki ochronne. Co więcej, wprowadzili też rygor – wystąpienia maksimum przez minutę i tylko po jednym w każdej sprawie.

Podczas sesji z dnia 27 marca Rady Gminy Liniewo wprowadzone zostały specjalne ograniczenia. Obrady odbyły się wyłącznie w obecności radnych i niezbędnej obsługi, natomiast sołtysi, goście i mieszkańcy zostali zaproszeni do śledzenia przebiegu sesji on-line. Każdy z radnych przed wejściem do sali został poddany badaniu temperatury ciała i nałożył specjalną maseczkę ochronną.

Co warto zaznaczyć, radni wykazali się odpowiedzialnością za funkcjonowanie samorządu dla dobra mieszkańców i stawili się niemal w pełnym składzie: 14 spośród 15 radnych. Dla przypomnienia, takiej postawy zabrakło radnym opozycji z miasta Kościerzyny, którzy na ostatniej sesji rady miejskiej nie stawili się wcale.

Dodatkowe ograniczenie

 Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Zabrocki zobowiązał się, zwołując sesję, do wprowadzenia specjalnych zasad, które umożliwią jej szybki przebieg. W związku z tym wystosował wniosek formalny.

– W związku z zaistniałą sytuacją i z tym, że będziemy się starali w bardzo krótkim czasie przeprowadzić nasze obrady, ze względu na zagrożenie koronawirusem, składam wniosek formalny o ograniczenie czasu wystąpienia do 1 minuty i ograniczenia liczby wystąpień do jednego w danej sprawie. Myślę, że nie będzie to problemem. – mówił przewodniczący rady Sławomir Zabrocki.

„Ja dostosuję się bez tego wniosku”

Głos w sprawie tego wniosku zabrał radny Ludwik Szparkowski, który podkreślił, że każdy z radnych z pewnością rozumie obostrzenia, które wynikają z formuły sesji.

– Każdy zdaje sobie sprawę, że przedłużanie jest bezcelowe i ten pana wniosek jest troszeczkę na wyrost. Troszkę więcej zaufania dla radnych, którzy sami powinni decydować, jak to powinno wyglądać. Przynajmniej ja dostosuję się bez tego wniosku – mówił radny Ludwik Szparkowski.

Radny potwierdził, że zrozumiał prośbę przewodniczącego, po czym przy głosowaniu i tak był „na nie”. Za przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych.

Podjęte uchwały

Pierwsza z procedowanych podczas tej sesji uchwał dotyczyła podjęcia decyzji w sprawie funduszu sołeckiego na 2021 roku. Radni po raz kolejny zadecydowali, że nie zostanie on wyodrębniony z przyszłorocznego budżetu gminy. Później zatwierdzono również sprawozdanie finansowe Samorządowego Zakładu Budżetowego w Orlu za 2019 r., określono wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. Uchwalono również Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w gminie Liniewo na lata 2020-2024.

S.SZ

Komentarze