Gmina Nowa Karczma Inwestycje

Nowa Karczma. Modernizacja w urzędzie gminy. Aby lepiej korzystać z Programu ,,Czyste Powietrze”

W urzędzie gminy trwają prace, których celem jest budowa pomieszczenia służącego mieszkańcom, którzy będą chcieli skorzystać z Programu ,,Czyste Powietrze” finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Jak poinformował nas wójt gminy Andrzej Pollak, podjęto decyzję, aby zlikwidować pomieszczenie byłego sekretariatu, które znajdowało się tuż przy wejściu do urzędu. W tym miejsce ma zostać wybudowana sala do obsługi petentów zainteresowanych programem.

Po pierwsze chcemy to zrobić, ponieważ dużo mieszkańców przychodzi do urzędu i dopytuje o ten program. Po drugie, ciągle walczymy też o budowę infrastruktury gazowej i liczymy na to, że gdyby ona powstała, to trzeba będzie pomóc mieszkańcom, aby się do niej podłączali – tłumaczy cel inwestycji wójt gminy A. Pollak

Środki na tą inwestycję gmina chce pozyskać z WFOŚiGW w związku z propozycją, jaką ta instytucja wystosowała do samorządów.

Ostatni moment na 30 tys. bonus

W województwie pomorskim do tej pory takie porozumienia podpisało ponad 50 gmin. Aż 73 zostaje poza systemem. Teraz, by zachęcić ich jeszcze więcej, każda gmina, która do końca marca br. zadeklaruje chęć podpisania porozumienia o współpracy, otrzyma dofinansowanie w wysokości 30tys. zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na stworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego.

Kolejne finansowe zachęty

Oprócz pieniędzy na punkty informacyjne, gminy będą otrzymywać po 50 zł za każdy wniosek
na podstawowy poziom dofinansowania dla osób, których dochód roczny nie przekracza 100 tys. zł oraz 150 zł za wniosek na poziom podwyższony. Dotyczy gospodarstw domowych, w których dochód roczny na osobę nie przekracza 1400 zł lub – w przypadku osób samotnych – 1960 zł.

Kolejną zachętą do udziału w programie jest ogólnopolski konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Nagradzane mają zostać gminy, które wykażą się w danym roku największą aktywnością w zakresie przyjmowanych wniosków. Na sam konkurs Ministerstwo przeznaczy 16 mln zł. Do tematu będziemy powracać.

Nad/opr.red

Komentarze