Gmina Przodkowo Szkolnictwo

Pomieczyno. Ślubowanie uczniów. Najważniejszy dzień w życiu pierwszoklasistów

24 października w Szkole Podstawowej w Pomieczynie odbyła się uroczystość pasowania na ucznia. Był to szczególny dzień, który na długo pozostanie w pamięci każdego dziecka. W tym dniu oficjalnie przyjęto do grona społeczności szkolnej 26 uczniów klas pierwszych. 

Podczas uroczystości pierwszoklasiści pokazali, że potrafią pięknie śpiewać i recytować wiersze, znają zasady ruchu drogowego obowiązujące pieszych. Najważniejszą częścią uroczystości było uroczyste ślubowanie i pasowanie na ucznia, którego dokonała dyrektor Krystyna Kąkol.

Pierwszoklasiści głośno i z przekonaniem przyrzekali być dobrymi i pilnymi uczniami oraz rzetelnie wypełniać swoje obowiązki. Podczas tego ważnego dnia uczniom towarzyszyli ich rodzice oraz zaproszeni goście. Andrzej Wyrzykowski, wójt gminy Przodkowo życzył dzieciom odkrywania pasji i zainteresowań oraz zaprosił dzieci na wycieczkę integracyjną. Rada Rodziców obdarowała uczniów upominkami i życzyła samych sukcesów.

Wychowawczynie klas Ia Janina Haza oraz Ib Bożena Kuszowska nie kryły dumy i satysfakcji z osiągnięć swoich wychowanków.

Nad/opr.red

Komentarze