Kultura Powiat kartuski

Powiat kartuski. Blisko 330 tys. zł na ratowanie zabytków

Na ostatniej sesji Rady Powiatu Kartuskiego przyjęto uchwałę, która obejmuje remont czterech kościołów z dziekanatu kartuskiego. Dzięki tym środkom zostaną w nich przeprowadzone prace konserwatorskie i restauratorskie.

Powiat Kartuski udzielił dotacji z własnego budżetu na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze powiatu kartuskiego. Głównym celem jest wspomaganie przez powiat posiadaczy obiektów zabytkowych w dążeniach do poprawy stanu technicznego oraz podniesienia wartości zabytkowych dziedzictwa kulturowego regionu.

Do udzielenia dotacji złożono pięć wniosków na łączną kwotę 401 tys. zł. Zarząd Powiatu Kartuskiego ocenił  wnioski i stwierdził, że cztery złożone projekty kwalifikują się do udzielenia dotacji.

Prawie 330 tys. zł wsparcia

Zdecydowanie największą kwotą, bo prawie 112 tys. zł przyznano kościołowi parafialnemu p.w. Św. Józefa z Pomieczyna. Dzięki środkom ruszy remont oraz konserwacja elewacji budynku, a wraz z tym zostanie wymieniona stolarka okienna. Kościół parafialny z Chmielna otrzymał 90 tys. zł na zadania związane z wymianą pokrycia dachu świątyni. Kwotą niewiele mniejszą, bo wynoszącą 85 tys. zł został dotowany kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia N.M.P w Kartuzach. Środki te pozwolą na remont wnętrza Eremu w dawnej Kartuzji Gdańskiej oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie ścian i sklepień. Wsparciem wynoszącym 41,5 tys. zł, objęty został również kościół parafialny p.w. Św. Jana Ewangelisty w Przyjaźni. Dotacja ta pomoże w pracach konserwatorskich przy elementach zabytkowych, z których ma powstać ołtarz główny. Dotacje przyznano w łącznej kwocie blisko 330 tys. zł.

SP/opr.red

Komentarze