Inwestycje Powiat kościerski

Powiat kościerski. Wnioski do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Chcą poprawić bezpieczeństwo budując przejścia dla pieszych

Cztery wnioski złożył Powiat Kościerski na dofinansowanie inwestycji poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego na przejściach dla pieszych, realizowanych  w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Ich wartość to blisko 1 mln zł. Dotyczą trzech gmin: Liniewa, Starej Kiszewy i Kościerzyny.

Nabór do tego programu  ogłoszony został w marcu. Dotyczy on dróg powiatowych, więc składać je mogły tylko powiaty. Termin złożenia minął 8 kwietnia.

– Problemem tej edycji był bardzo krótki termin składania wniosków. Samorządy miały dwa, trzy tygodnie, aby przygotować nie tylko wnioski, ale też projekty i kosztorysy. W powiecie kościerskim było o tyle łatwiej, że od wielu miesięcy analizowaliśmy budowę chodników przy drogach powiatowych we współpracy z gminami. W związku z tym płynnie ukazały nam się potrzeby związane z przejściami dla pieszych – tłumaczy Alicja Żurawska, starosta kościerski

Cztery nowe przejścia

Powiat złożył cztery wnioski dotyczące gmin Liniewo i Stara Kiszewa oraz dwa dla gminy Kościerzyna.  Pierwszy dotyczy przejścia w miejscowości Głodowo. Bezpieczne przejście zlokalizowane zostałoby na wjeździe do miejscowości, w sąsiedztwie kościoła, osiedla mieszkaniowego i sklepu wielobranżowego. Koszt zadania wyceniono na prawie 184 tys. zł. Kolejne powstałoby przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Starej Kiszewie za prawie 192 tys. zł. Trzecie przejście ma zostać umiejscowione na wjeździe do miejscowości Puc, przy świetlicy wiejskiej. Tutaj koszt inwestycji oszacowano na 263 tys. zł. Najwięcej środków – 351 tys. zł pochłonie budowa bezpiecznego przejścia w Nowej Kiszewie. Byłoby to pierwszego takie miejsce na terenie miejscowości, przy przystanku autobusowym oraz sklepie wielobranżowym.

Atrakcyjne dofinansowanie

Jak twierdzi starosta A. Żurawska, zakres zadań związanych z budową bezpiecznego przejścia jest tak szeroki, że będą one bardzo ,,wypasione”. Wartość dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 200 tys. zł i może sięgnąć 80% kosztów inwestycji.

Urząd Wojewódzki ma trzy miesiące, aby wytypować beneficjentów. Natomiast zadania muszą być wykonane do końca bieżącego roku.

– Jesteśmy po rozmowach z wójtami naszych gmin, podczas których wszyscy oni zadeklarowali połowę wkładu własnego. Mam nadzieję, że wszystkie nasze wnioski zostaną zakwalifikowane. Nawet jeżeli okaże się, że wyniki będą dopiero po trzech miesiącach, to nie robi nam żadnej różnicy, bo to są tzw. ,,małe inwestycje” i poradzimy sobie z nimi do końca listopada – informuje A. Żurawska, włodarz powiatu kościerskiego

Nad/opr.red

Komentarze