Gmina Przodkowo Kultura Wokół nas

Przodkowo. Międzynarodowy Dzień Ziemi w podstawówce. Gra wiejska i mnóstwo innych atrakcji

Cała społeczność szkolna włączyła się w obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi, które w przodkowskiej podstawówce odbyły się wiatek 21 kwietnia. Przygotowane dla uczniów atrakcje miały m.in. promować aktywny tryb życia, poszanowanie przyrody i uczyć współpracy w grupie. Poznaniu najbliższego otoczenia służyła specjalnie przygotowana gra wiejska „Przodkowo Express”.

Obchody rozpoczął apel szkolny i wystąpienie dyrektora Waldemara Klonowskiego, który przybliżył istotę święta i zaprosił wszystkich do aktywnego w nim uczestnictwa. Było w czym wybierać. Uczniom klas najmłodszych zaproponowano wysianie wiosennych nowalijek i uczestnictwo w przyrządzaniu sałatek i kanapek. Był również czas na gry i zabawy na placu zabaw i terenie boiska. Uczniowie klas IV-VIII mogli uczestniczyć w pogadance proekologicznej, teście wiedzy pt. „Czy jestem Eko?” i sprawdzianie dotyczącym segregacji śmieci. Część z nich uczestniczyła w tworzeniu plakatu, który ozdobił łącznik. Wszystkich zaproszono na występ taneczny, który przygotowała jedna z VIII klas.

Przygotowane tego dnia atrakcje dla uczniów połączone były z realizacją programu Głównego Inspektoratu Sanitarnego: „Trzymaj formę”. Celem inicjatywy jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej, poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia.

Autorskie dzieło nauczycieli

Główną atrakcją tego dnia była przygotowana przez nauczycieli gra wiejska „Przodkowo Express”. Realizowana była na najbliższym terenie. Czas gry to dwie pełne godziny. W jej trakcie uczniowie musieli wykonać różne zadania w różnych miejscach Przodkowa. Wymagały one od uczniów różnych umiejętności: spostrzegawczości, pomysłowości, współdziałania w grupie, które prowadzi do osiągnięcia celu. W tym konkretnym przypadku było to odnalezienie słodkiego skarbu. Przygotowując grę, nauczyciele chcieli, aby uczniowie poznali atrakcyjność terenów Przodkowa i dowiedzieli się jak można tu spędzić aktywnie czas.

D. Tryzna

Komentarze