Gmina Przodkowo OSP

Przodkowo. Wybory władz Gminnego Związku OSP RP. Zgoda i wzajemny szacunek daje trwałość władzy

W ubiegły czwartek na zjeździe wyborczym spotkali się delegaci jednostek OSP z terenu gminy, aby wybrać władz na nową kadencję. Spotkanie potwierdziło, że w Gminnym Związku jest dobra współpraca, a OSP cieszy się życzliwością samorządu gminnego i powiatowego.

Gośćmi zjazdu wyborczego OSP byli przedstawiciele władz powiatowych OSP i PSP oraz samorządu gminy i powiatu. Uczestniczyli w nim również policjanci z Posterunku Policji w Przodkowie. Spotkanie poprowadził dh Kazimierz Dampc.

Bogata kadencja

Ze sprawozdania prezesa dh Jan Krauze wynika, że w sześciu gminnych jednostkach OSP jest 345 druhów czynnych, w tym 51 kobiet. Odnotowano również 22 członków wspierających i 25 honorowych. W gminie działają trzy Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze skupiające 48 osób. I jedna drużyna kobieca. Jak podkreślał komendant dh Andrzej Deyk, miniona kadencja była bardzo dobra pod względem sprzętowym. Do jednostek trafiły trzy nowe wozy bojowe i dwa auta używane. Zakupiono też wiele nowego sprzętu i wyposażenia. Wspominał nawałnicę z sierpnia 2017 i ulewy z lat 2016 i 2019, jako okresy szczególnej intensywności działań jednostek OSP.

Obaj druhowie na końcu swoich wystąpień dziękowali wójtowi gminy i Radzie Gminy za ich życzliwość wobec potrzeb OSP.

Wybory bez niespodzianek

W zjeździe uczestniczyło 100 proc. delegatów. Udzielili oni absolutorium odchodzącemu zarządowi i zatwierdzili zarząd na nową kadencję. Wybrano również Komisję Rewizyjną. Zjazd delegował do Zarządu Powiatowego dh Andrzeja Deyk oraz wybrał czterech druhów na zjazd powiatowy.

Moc podziękowań dla druhów

Wśród wystąpień gości zjazdu wyróżniały się szczególnie słowa wójta gminy Andrzeja Wyrzykowskiego. Druhom za ich służbę, która pomaga mieszkańcom dziękowali również przewodniczący Rady Gminy Dariusz Toporek i wiceprzewodnicząca Maria Stasik. O pomocy samorządu powiatowego zapewniał Mieczysław Woźniak przewodniczący Rady Powiatu Kartuskiego. Pochwalił atmosferę, w jakiej działają przodkowscy druhowie wiceprezes Zarządu Powiatowego dh Jarosław Wydrowski. Wiele ciepłych słów padło ze strony Komendanta Powiatowego PSP mł. bryg. Pawła Gila. Za pomoc, którą im udzielają druhowie podziękowali przodkowscy policjanci. Zjazd zakończyło wspólne zdjęcie nowych władz i poczęstunek.

D. Tryzna

Andrzej Wyrzykowski wójt gminy Przodkowo 

Dziękuję za słowa, które Komendant Gminny wygłosił, bo faktycznie ta kadencja była bardzo obfita w to, że udało się pozyskać wiele środków zewnętrznych. Ja osobiście jestem gwarantem tego, że na pewno nie zmniejszę tempa działania w tym temacie. Natomiast to, że z waszej strony było też zrozumienie dla czasami trudnych decyzji związanych z budżetem, to jest bardzo dobra postawa. Bardzo za to dziękuje. Dzięki temu u nas nie ma dyskusji i kłótni i mamy taką atmosferę dobrej współpracy między jednostkami.

Dziękuję ustępującemu zarządowi i wyrażam przekonanie, że nowy zarząd będzie kontynuował tę linię dobrej, merytorycznej współpracy, rozmów i ustalenia wzajemnych oczekiwań i możliwości. Mam nadzieję, że nadal wspólnie będziemy określać, jakie są Wasze potrzeby i dostosowywać je do możliwości budżetu.

Moja osobista ocena działania naszego OSP, współpracy z samorządem i mieszkańcami, znalazła odzwierciedlenie w decyzji nominowana jednostek OSP do HIT-u Gospodarczo – Samorządowego. Myślę, że było to zaszczytem i przyjemnością dla Was uczestniczyć w gali tej nagrody.

Skład Zarządu Oddziału Gminnego
OSP Przodkowo na lata 2021-2026

Prezes – dh Jan Krauza
Wiceprezes – dh Tomasz Węsiora
Wiceprezes – dh Ireneusz Drążkowski
Komendant gminny – dh Andrzej Deyk
Sekretarz – dh Marcin Littwin
Skarbnik – dh Łukasz Węsierski
Członek prezydium – dh Kazimierz Dampc
Członek zarządu – dh Dariusz Toporek
Członek zarządu – dh Sławomir Szmuda
Członek zarządu – dh Marek Szulca
Członek zarządu – dh Tadeusz Hirsz
Członek zarządu – dh Grzegorz Wilczewski

Komisja Rewizyjna na lata 2021/26:
Przewodniczący – dh Leszek Merchel
Wiceprzewodniczący – dh Karol Stencel
Sekretarz – dh Kazimierz Pirch

Komentarze