OSP Powiat kartuski Powiat kościerski Wokół nas

Region. Druhowie pomagają strażakom na Ukrainie. Choć czasu było mało, to stanęli na wysokości zadania

W sobotę Komendant Główny PSP wystąpił z apelem do jednostek OSP w kraju, aby wsparły sprzętowo straż pożarną Ukrainy, która zmaga się ze skutkami prowadzonych działań wojennych. Stąd ostatnie dwa dni były dla wielu druhów bardzo pracowite.

Do pomocy Ukrainie włączyła się również Polska Ochotnicza Straż Pożarna. To wynik apelu Komendanta Głównego nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka, który prosi jednostki OSP, aby wsparły strażaków ukraińskich w ich działaniach ratowniczo-gaśniczych. Do poniedziałku 28 lutego miały one dać odpowiedź na apel. Druhowie wywiązali się z niej należycie.

W niedzielę, w wielu jednostkach kompletowano wydzielony sprzęt i przygotowywano go do wysłania. W OSP Sierakowice, która w samo południe miała zebranie sprawozdawcze, druhowie już wcześniej przygotowali dary, tak aby Komendant Powiatowy PSP mł. bryg. Paweł Gil, który był na spotkaniu mógł je zabrać do Kartuz. Jednostki przekazywały głównie drobny sprzęt, wyposażenie oraz umundurowanie. Z powiatu kartuskiego na liście tych, które udzieliły pomocy było prawie czterdzieści jednostek.

Co ciekawe, nieco ponad miesiąc temu OSP Reskowo z gminy Chmielno przekazała dla strażaków z miejscowości Iwano-Frankowe, w obwodzie lwowskim swój samochód pożarniczy STAR 244. Stało się to za sprawą ks. Adama pochodzącego z powiatu kartuskiego, który w tej chwili sprawuje posługę duszpasterską na Ukrainie. Można więc powiedzieć, że druhowie z Reskowa byli pionierami tej pomocy.

Pomoc dwudziestu czterech jednostek

Jak informuje asp. Mateusz Szmaglik oficer prasowy KP PSP Kościerzyna, z terenu powiatu kościerskiego na apel odpowiedziały 24 jednostki OSP oraz KP PSP w Kościerzynie. Przekazały one m.in. węże pożarnicze, prądownice, ubrania specjalne typu Nomex, strażackie buty specjalne, hełmy strażackie, rękawice strażackie, kominiarki. Wśród nich były te należące do KSRG, jak i jednostki mniejsze, choćby Łubiana i Zamość. Znaczną ilość sprzętu przekazała m.in. jednostka OSP z Wielkiego Klincza. Jak informuje sekretarz jednostki dh Radosław Zwara, oprócz pompy pływającej, węży i prądownic dla strażaków na Ukrainie przekazano również pięćdziesiąt elementów umundurowania i wyposażenia indywidualnego.

D. Tryzna

OSP Banino
OSP Chmielno
OSP Chmielno
OSP Chmielno
OSP Chmielno
OSP Chwaszczyno
OSP Dzierżążno
OSP Pomieczyno
OSP Somonino
OSP Wielki Klincz
OSP Wiele
OSP Karsin
OSP Karsin
OSP Karsin
OSP Karsin
OSP Karsin
OSP Liniewo
OSP Korne
OSP Wdzydze Tucholskie

Komentarze