Wokół nas

Region. Nasze diecezje w statystykach

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC im. Witolda Zdaniewicza jest pierwszym w Polsce niezależnym ośrodkiem badań nad religijnością. Co roku publikuje dane statystyczne dot. prawie 32,5 milionowej wspólnoty katolików mieszkających w Polsce. Ukazały się właśnie statystyki za rok 2020.

Liczby które stanowią statystyczny obraz religijności Polaków pokazały, że pandemia roku ubiegłego miały bardzo duży wpływ na życie lokalnych wspólnot katolickich. Pokazały, że dalej trwa proces dokonujący się w całym kościele katolickim, w którym rzesze wiernych, młodszych wiekiem, przechodzą do wiary z wyboru. Jest to wynikiem osobistego przekonania i indywidualnej odpowiedzialności za jakość wiary. Postęp technologiczny oferujący nieograniczony dostęp do „sieczki” internetowej oraz konsumpcyjny model życia spowodowały, że część omamionej rzekomo łatwym życiem młodzieży, odchodzi od wiary dziedziczonej z pokolenia na pokolenie. Tak rozumiana zmiana wymaga też od księży trochę innego podejścia, większej duchowości, ciągłej gotowości do dialogu z wiernymi i zwiększanie ich udziału w życiu wspólnoty.

Spadki wynikające nie tylko z pandemii

W całym ubiegłym roku znacznie mniej wiernych uczestniczyło w nabożeństwach, gdyż związane było to z ograniczeniami nakładanymi przez władze państwowe i w ślad za tym władze kościelne. Biskupi powszechnie udzielali dyspensy od obowiązku uczestniczenia we mszy świętej. Stąd nastąpiło radykalne zmniejszenie liczby osób w kościołach i przekładanie na kolejne lata ślubów kościelnych czy chrztów. Diecezja pelplińska i znacznie mniejsza obszarowo diecezja gdańska ciągle jednak znajdują się w czołówce rankingu pod względem liczby księży. W tej pierwszej było ich 578, w drugiej 565. Spadła liczba alumnów w seminariach duchowych w porównaniu z rokiem 2019. W obu diecezjach było ich w 2019 r. po 44, w roku ubiegłym w gdańskiej 36, w pelplińskiej 35. Spowodowane jest to jednak kryzysem demograficznym i ogólnym spadkiem liczby młodych mężczyzn.

Trochę pozytywnych danych

Obie diecezje są w ścisłej czołówce krajowej, jeśli chodzi o liczbę poradni życia rodzinnego. W diecezji pelplińskiej jest aż 167 takich placówek, a w gdańskiej 111. Bardzo wysoko plasuje się diecezja pelplińska w odsetku uczniów uczęszczających na lekcje religii, stanowiącym 94,8 proc. W diecezji gdańskiej na religię chodzi 74,1 proc. uczniów.

Pandemia ma wpływ na aktywność wiernych

W opublikowanym przez ISKK opracowaniu pojawiły się bardzo ciekawe dane dotyczące wpływu epidemii koronawirusa na aktywność wiernych. Wynika z nich jednoznacznie, że ich mniejszy udział w edukacji religijnej, duszpasterstwie rodzin i życiu sakramentalnym, spowodowany był nałożonymi obostrzeniami i zawieszeniu funkcjonowania instytucji kościelnych.

BM

Liczba ślubów:

diecezja pelplińska:

Rok 2020 – 2672

Rok 2019 – 4056

diecezja gdańska:

Rok 2020 – 2038

Rok 2019 – 3028

Liczba chrztów:

diecezja pelplińska:

Rok 2020 – 9629

Rok 2019 – 11395

diecezja gdańska:

Rok 2020 – 8762

Rok 2019 – 11236

Liczba dzieci przystępujących do I komunii:

diecezja pelplińska:

Rok 2020 – 8891

Rok 2019 – 12797

diecezja gdańska:

Rok 2020 – 8316

Rok 2019 – 6788

Liczba osób przystępujących do bierzmowania:

diecezja pelplińska:

Rok 2020 – 8342

Rok 2019 – 9213

diecezja gdańska:

Rok 2020 – 7256

Rok 2019 – 8034

Komentarze