Konkursy Szkolnictwo

Region. Pomoc dla pomorskich gmin Kasa na edukacje przedszkolną, jeszcze w tym roku

W związku z zatwierdzeniem przez Komisję Europejską zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 jeszcze w tym roku, w listopadzie zostanie ogłoszony konkurs z Działania 3.1. Edukacja przedszkolna.  Decyzję taką podjął Zarząd Województwa Pomorskiego.

Wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej to jeden z priorytetów Samorządu Województwa.  Mówił o tym m.inn. Mieczysław Struk – marszałek pomorski podczas spotkania z samorządowcami i członkami Kaszubskiego Związku Pracodawców w styczniu br. w Szymbarku. Dzięki unijnemu wsparciu powstaną nowe miejsca edukacji przedszkolnej, zmodernizowane zostaną placówki, w których odbywają się zajęcia. Możliwe będzie także dostosowanie placów zabaw do różnych potrzeb dzieci. Dodatkowe zajęcia, wsparcie rodziców i nauczycieli, to także zakres, który obejmować będą mogły finansowane ze środków europejskich projekty.

Orientacyjna kwota przeznaczona na konkurs to blisko 44 miliony złotych. Rozpoczęcie naboru projektów zaplanowano na  grudzień br.

 UM/opr.red.

Komentarze