Gmina Stara Kiszewa OSP

Stara Kiszewa. Zebranie sprawozdawcze w OSP. Nowy samochód tematem nr 1

18 lutego odbyło się zebranie sprawozdawcze w miejscowej jednostce. Druhowie podsumowali rok, udzielili absolutorium zarządowi i wytyczyli cele na najbliższe dziesięć miesięcy. W tej części spotkania najwięcej przewijało się słów o nowym wozie bojowym dla jednostki.

Na spotkaniu druhowie ze Starej Kiszewy gościli: Komendanta Powiatowego PSP w Kościerzynie st. bryg. Tomasza Klinkosza, wójta gminy Mariana Picka, Komendanta Gminnego ZOSP RP oraz proboszcza ks. Andrzeja Talińskiego. Zaczęto od pięknego ceremoniału. Nowi członkowie złożyli ślubowanie na sztandar jednostki. Następnie prezes dh Józef Czapiewski złożył na ręce ks. proboszcza statuetkę w podziękowaniu za współpracę i opiekę. Minutą ciszy uczczono druhów, którzy odeszli na wieczną służbę. Wśród nich był dh Franciszek Sowiński Honorowy Prezes Jednostki.

,,…Ciągle w szpicy…’’

W roku ubiegłym, pomimo pandemii w jednostce były 93 wyjazdy. Z tego pożarów było 26, cztery alarmy fałszywe, a reszta to miejscowe zdarzenia. Tradycyjnie już najwięcej wyjazdów zaliczyła rodzina Pfeiffer Jacek-77, Łukasz-64, Arkadiusz-62.

Na dzień dzisiejszy jednostki liczy 46 druhów czynnych. W minionym okresie trzech druhów przybyło, a dwóch ubyło. W Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych działa dziesięciu chłopców i dziesięć dziewczyn. W roku ubiegłym, pomimo pandemii prowadzona była działalność w MDP, a druhowie współpracowali z gminą, parafią, szkołami, nadleśnictwem i sołectwem. Jak co roku wykonano wiele prac społecznych np. remont łazienki w strażnicy czy drobne naprawy sprzętu. 

Członkowie jednostki jednomyślnie udzielili absolutorium jego zarządowi.

Plany na bieżący rok

Plany przedstawił prezes dh J. Czapiewski. Wśród nich jest pozyskanie dalszych członków, również do młodzieżówki. Obecnie usłyszeli ambitne plany co do szkoleń, działalności MDP i potrzebie nowego wozu bojowego, gdyż dziś na wyposażeniu jednostki jest Star 200, którego jak mówi prezes, nikt nie umie naprawić i 31-letni Steyr.

W dyskusji, jaka odbyła się w tym miejscu, jako pierwszy wystąpił naczelnik jednostki dh Krzysztof Słomiński, który zapytał wójta i komendanta jak mogą pomóc w pozyskaniu nowego auta. W temacie tym wypowiedzieli się prawie wszyscy goście. Nikt nie kwestionował potrzeby, natomiast szukano rozwiązań na pozyskanie środków na ten zakup. Jak potwierdził wójt M. Pick, gmina zabezpieczyła w tym roku na ten cel 250 tys. zł, ale okazało się, że jest to niewystarczające.

Zebranie zakończyły podziękowania dla druhów jednostki za ich oddanie służbie. Dziękowali wszyscy. Począwszy od Komendanta PSP st. bryg. T. Klinkosza, który zaznaczył, że jednostka jest ciągle „w szpicy, w powiecie”, poprzez wójta, ks. proboszcza i Komendanta Gminnego ZOSP RP.

D. Tryzna

St. bryg. Tomasz Klinkosz Komendant Powiatowy PSP

W tym roku wartość samochodów typu GBA szacowana w przetargach, bo jeszcze żaden nie został rozstrzygnięty, to około 850 tys. zł. 50 proc. tej kwoty to trochę ponad 400 tys. zł. OSP Grabówko z gminy Nowa Karczma, które znalazło się na tegorocznej liście szczęśliwców miało środki zagwarantowane przez gminę w kwocie 400 tys. zł plus 25 tys. zł ze środków własnych jednostki. Wiem też, że na tej liście znalazły się jednostki, które deklarowały już na etapie aplikowania wkłady własne w postaci uchwał w wysokości nawet znacznie więcej niż 50 proc. Takie są realia i z nimi musicie się zmierzyć. Wiem, że to nie jest mała kwota i musimy się liczyć z tym, że pewnie w przyszłym roku te samochody będą jeszcze droższe. W tym roku nie udało się Wam dostać tak dużych pieniędzy. To chyba nie jest czas ani miejsce, żeby doszukiwać się czyjejś dobrej albo złej woli. Każdy chciał, żeby ten samochód tutaj, do Starej Kiszewy trafił. I to trzeba jeszcze raz podkreślić, że jest to zarówno w interesie Waszym, w interesie moim oraz Pana wójta. Ale realia są takie, a nie inne. Myślę więc, że pozostaje Wam zrobić drugie podejście, jeżeli zakup nowego wozu macie dalej w planach.

Podziękowania od druhów dla ks. proboszcza Andrzeja Talińskiego.
Druhowie z rodziny Pfeiffer, którzy co roku mają najwięcej wyjazdów na swoim koncie.
Stół prezydialny spotkania sprawozdawczego.
Druhowie jednostki z jej naczelnikiem.
Rodzinnie na zebraniu. Druhna Kasia z córeczką Laurą, a obok mąż.
Ślubowanie nowych członków.

Komentarze