Wokół nas

Stężyca. Z sesji absolutoryjnej. Tylko radny I. Stencel głosował na „Nie”

Pozostali jego koledzy z rady gminy głosowali na „Tak” przy wotum zaufania i absolutorium dla wójta gminy Tomasza Brzoskowskiego. On sam podkreślał, że wszystkie zaplanowane na rok ubiegły inwestycje zostały zrealizowane, a sytuacja budżetu gminy jest dobra.

Bohaterem sesji z 27 czerwca był włodarz gminy. W swoim wystąpieniu szeroko przedstawił działania urzędu za rok ubiegły. Przeanalizował budżet pod kątem wydatków. Omówił sytuację finansową gminy i czynniki, które mogą na nią mieć negatywny wpływ. Przypomniał ubiegłoroczne inwestycje, podkreślając duży udział środków rządowych w ich realizacji.

To, co wyróżniało jego wystąpienie spośród wszystkich innych samorządowców, to szerokie omówienie planów na przyszłość. T. Brzoskowski mówił konkretnie co gmina powinna zrobić, aby prężnie rozwijać się i być dalej wzorem dla sąsiadów. Podziw budzą plany inwestycji związanych z energetyką i chęć o 120 mln zł z programów unijnych. Ciekawe co o tym myślą radni?

Wybrane statystyki z budżetu za 2022

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym za 2022 rok, w wyniku wielu zmian w budżecie zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków w trakcie trwania roku budżetowego ostatecznie na dzień 31 grudnia 2022 roku plan dochodów wyniósł 121,1 mln zł i został wykonany w kwocie 94,2 mln zł, co stanowi 77,80 proc. planu. Plan wydatków wyniósł 130,6 mln zł i został zrealizowany na kwotę 102,6 mln zł, co stanowi 78,56 proc. planu.

W ubiegłym roku gmina Stężyca wydatkowała 9,8 mln zł na zadania inwestycyjne. Najwięcej pieniędzy samorząd rozdysponował na budowę i przebudowę dróg gminnych. Za przeszło 11,6 mln zł poprawiono nawierzchnię drogową na ponad 22,5 km dróg. Znaczącym zadaniem była też budowa dwóch przyszkolnych sal gimnastycznych za ponad 15,5 mln zł. Ponad 6,4 mln zł pochłonęła budowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody, ujęć wody oraz tłoczni ścieków w miejscowościach Stężyca, Kamienica Szlachecka, Zgorzałe, Teklowo, Gołubie. Gmina przeznaczyła również blisko 192 tys. zł na budowę placu zabaw z siłownią zewnętrzną w Kamienicy Szlacheckiej.

Decyzja radnych

Wyniki głosowania pokazały, że prawie wszyscy radni nie mieli żadnych wątpliwości co do zaangażowania i decyzji wójta, związanych z wykonaniem budżetu za rok ubiegły. Zarówno w głosowaniu nad wotum zaufania, jak i absolutorium „za” byli prawie wszyscy radni. Inaczej głosował tylko radny Ireneusz Stencel.

– Chciałbym zagłosować „za”, ale na dzisiaj mam bardzo wiele wątpliwości. Przedstawiłem je obszernie na posiedzeniu komisji i stąd taka, a nie inna moja decyzja – tłumaczył I. Stencel.

D. Tryzna

Komentarze