Inne

Szereg ułatwień dla kierowców i właścicieli pojazdów

Zgodnie z najnowszą nowelizacją prawa o ruchu drogowym, kierowcy nie będą musieli mieć już przy sobie prawa jazdy, zniesiony zostanie obowiązek wymiany dowodu i tablic rejestracyjnych oraz będzie można czasowo wycofać z ruchu pojazd.

Sejm przyjął zmiany w ustawach dotyczących kierowców i właścicieli pojazdów. Teraz zostanie rozpatrzony przez Senat. Jeżeli zostanie zatwierdzony to w ciągu trzech miesięcy wejdzie w życie szereg regulacji dotyczących tablic i dowodów rejestracyjnych, prawa jazdy, a w ciągu 2 lat zniesiony zostanie obowiązek wydawania karty pojazdu i nalepki kontrolnej.

Bez dokumentu prawa jazdy

Obecnie nie trzeba mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego pojazdu. Wkrótce ten obowiązek zostanie zniesiony również w kwestii prawa jazdy. Kierujący pojazdami posiadający polskie prawo jazdy będą zwolnieni z obowiązku posiadania przy sobie i okazywania dokumentu podczas kontroli drogowej na terytorium Polski. Dane i uprawnienia kierowcy będą podczas kontroli drogowej sprawdzane w centralnej ewidencji kierowców.

Co z rejestracją pojazdu?

Kiedy skończy się miejsce na pieczątki przeznaczone do wpisania następnego terminy badania technicznego w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym, nie będzie już konieczna jego wymiana. Ponadto, nowelizacja ustawy przewiduje wprowadzenie możliwości rejestracji pojazdu lub czasowej rejestracji na wniosek właściciela, również przez starostę właściwego ze względu na miejsce czasowego zamieszkania. Nowością jest także wprowadzenie możliwości załatwienia formalności związanych z rejestracją nowego pojazdu samochodowego przez salon sprzedaży autoryzowany przez producenta.

Zmiany dotyczą również tablic rejestracyjnych. Na wniosek właściciela pojazdu będzie możliwe zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego, co pozwoli na oszczędzenie prawie 100 zł.

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Nowym rozwiązaniem, które zakładają przygotowane przepisy, jest rozszerzenie katalogu pojazdów wycofanych czasowo z eksploatacji o samochody osobowe. Będzie to jednak dotyczyło sytuacji uszkodzonych, a nie chwilowo nieużywanych samochodów. W przypadku konieczności naprawy samochodu (np. po wypadku) wynikającej z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji będzie można wycofać pojazd z ruchu na okres od 3 do 12 miesięcy i nie częściej niż po upływie 3 lat od daty poprzedniego wycofania z ruchu. Przywrócenie do ruchu będzie wiązało się przeprowadzeniem dodatkowego badania technicznego pojazdu po naprawie. 

Opr. SD

Komentarze