Gmina Kościerzyna Inwestycje

Wdzydze Tucholskie. Chodnik przy drodze powiatowej już gotowy

Trwa realizacja inwestycji powiatowej – remontu odcinka drogi powiatowej od granic gminy Karsin do Wdzydz Tucholskich. Inwestycję wykonuje firma Drogomex. W roku ubiegłym wykonawca sfrezował jej asfaltową nawierzchnię i jeszcze przed końcem roku zdążył położyć pierwszą warstwę asfaltu. Dzięki temu wyraźnie poprawiły się warunki jazdy na całym remontowanym odcinku.

W tym roku, jak tylko pozwoliły na to warunki atmosferyczne, została dokonana wycinka drzew i krzewów z pobocza jezdni, a później wykonano odwodnienie drogi i plantowanie skarp. 

W marcu wykonawca skupił się na położeniu chodnika na odcinku drogi biegnącym na terenie zabudowanym Wdzydz Tucholskich. W tej chwili chodnik jest już gotowy, a budowlańcy kończą wykonywać zjazdy na poszczególne posesje.

Dla przypomnienia, odcinek drogi objętej remontem to 4,6 km. Całkowita wartość inwestycji wynosi niespełna 4,1 mln zł. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 2,05 mln zł oraz 1 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Deklarowany udział gminy Karsin w inwestycji ma wynieść niecałe 356 tys. zł.

W Loryńcu roboty stoją

Na drugiej inwestycji drogowej powiatu wykonywanej ze środków RFRD – remoncie drogi powiatowej w Loryńcu prace nadal są zawieszone. Tak ma być do 1 kwietnia. W tym czasie gmina Kościerzyna realizuje w pasie drogowym swoje inwestycje.

Obie inwestycje powiatu muszą być zrealizowane do końca lipca br. Do tematu będziemy powracać.

D. Tryzna

Stan prac na 9 marca.
Stan prac na 9 marca.

Komentarze