Gmina Nowa Karczma

„Jak co roku duża część inwestycyjna” – jest budżet na 2020 r.

Gmina Nowa Karczma. XVI Sesja Rady Gminy 27 grudnia podjęta została uchwała w sprawie ustalenia budżetu gminy Nowa Karczma na nadchodzący rok. Planowane dochody to ponad 40,7 mln, natomiast wydatki 41 mln zł – z tego 4,8 mln zł przeznaczone zostanie na realizację inwestycji. Przyjęty podczas ostatniej sesji Rady Gminy Nowa Karczma projekt budżetu określa […]

Gmina Stara Kiszewa

Budżet na rok 2020 z niewielką nadwyżką

Gmina Stara Kiszewa. Sesja budżetowa Podczas ostatniej sesji Rady Gminy, radni uchwalili budżet na rok 2020. Mimo, że nie obyło się bez pytań, to projekt uchwały budżetowej przyjęto jednomyślnie, przy pełnym składzie rady.   Projekt uchwały budżetowej przedstawiła skarbnik gminy Gabriela Ciecholewska a swoje uwagi przekazał w dosyć obszernym wystąpieniu wójt Marian Pick. Najwięcej pytań […]

Miasto Kościerzyna Powiat kościerski

Opłatek samorządowy dla miasta i powiatu

Kościerzyna. „Biały opłatek pozwala nam otworzyć się na innych” Do wzruszającej uroczystości doszło tuż przed świętami Bożego Narodzenia w Kościerzynie. Zorganizowano tu bowiem spotkanie opłatkowe dla samorządowców powiatowych i miejskich oraz przedstawicieli instytucji podlegających lub ściśle współpracujących z powiatem i miastem. W spotkaniu udział wzięła starosta Alicja Żurawska, wicestarosta Piotr Laska oraz przewodniczący Rady Powiatu […]

Powiat kościerski

Budżet na 2020 rok na „miarę możliwości”

Powiat kościerski. Kontynuacja gospodarności, harmonii zarządzania i dobrej perspektywy finansowej Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Kościerskiego, radni przyjęli uchwałę budżetową na 2020 rok. Jak podkreśliła starosta Alicja Żurawska, budżet jest projektem na miarę możliwości i przewiduje dalszy progres w rozwoju powiatu, pozwalając jednocześnie na spłatę dawnych zobowiązań finansowych. Założenia ogólne projektu uchwały budżetowej przedstawiła starosta […]

Gmina Kartuzy

Uchwalono nowe stawki za wywóz śmieci

Gmina Kartuzy. Burmistrz przestrzega przed deficytem i zahamowaniem inwestycji Radni Rady Miejskiej uchwalili nowe stawki za wywóz śmieci. Uchwała wzbudza jednak ogromne wątpliwości burmistrza Mieczysława Gołuńskiego, który już zapowiedział, że system gospodarki odpadami w gminie Kartuzy nie sfinansuje się, narażając samorząd na znaczne straty, skutkujące zahamowaniem inwestycji. Po raz pierwszy radni pochylili się nad uchwałą […]

Gmina Przodkowo

Budżet z nadwyżką przyjęty jednogłośnie

Gmina Przodkowo. 73 proc. wydatków to oświata i pomoc społeczna Podczas sesji Rady Gminy która odbyła się w przedświąteczny czwartek, radni uchwalili budżet na rok 2020. Głównym zadaniem inwestycyjnym będzie niezmiennie rozbudowa dróg, natomiast po stronie wydatków zwraca uwagę potężna pozycja związana z oświatą i pomocą społeczną. Prognozowane dochody wynieść mają 57,37 mln zł, natomiast […]

Gmina Kartuzy

OGŁOSZENIE BURMISTRZA KARTUZ

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Kartuzach Nr VII/56/2019, […]