Gmina Somonino OSP

Kaplica. Wyjątkowa uroczystość na 57-lecie OSP. Sztandar dla jednostki

W miniony piątek i sobotę w Kaplicy gmina Somonino, odbyła się szczególna uroczystość, która tylko raz zdarza się w życiu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Strażacy-ochotnicy z Kaplicy doczekali się własnego sztandaru, który jest odzwierciedleniem najlepszych tradycji 57-letniej służby społeczeństwu. Moment nadania sztandaru jednostce jest historycznym wydarzeniem, gdyż sam sztandar jest materialnym odzwierciedleniem najlepszych tradycji służby […]

Gmina Somonino OSP

Goręczyno. Czyn społeczny strażaków – ochotników. Zagospodarowali nową przestrzeń przed strażnicą

W ubiegłą sobotę grupa druhów pod kierownictwem prezesa Andrzeja Ustowskiego wykonała prace ziemne i budowlane, w związku z pozyskaniem przez jednostkę dodatkowego terenu. Umożliwi to wykonanie nowej nawierzchni przed strażnicą i dało większą przestrzeń do dyspozycji druhów. Jak podkreśla dh Andrzej Ustowski to wszystko dzięki życzliwości proboszcza miejscowej parafii ks. Huberta Kitowskiego. Po raz kolejny […]

Gmina Chmielno Wokół nas

Nasz cykl. Koło Gospodyń Wiejskich Kaszëbsczé Serca z Gôrcza. Pięciolecie działalności mają już za sobą

Koła gospodyń wiejskich charakteryzują się wielkim kapitałem społecznym wynikającym choćby ze skali współpracy z instytucjami, urzędami miast i gmin, z ośrodkami kultury, strażakami z OSP, parafiami, szkołami czy lokalnymi grupami działania. Inspiracją dla tych przedsiębiorczych kobiet jest szeroko rozumiana kultura ludowa, pasje muzyczne, taneczne, kulinarne i rękodzielnicze. Jest to pewien rodzaj patriotyzmu połączony z rozwijaniem […]

Gmina Żukowo Kultura Wokół nas

Niestępowo. Historia naznaczona kulturą ludową. 60 lat Koła Gospodyń Wiejskich

Koło Gospodyń Wiejskich w Niestępowie, gmina Żukowo, powstało w 1961 roku. Nietrudno więc obliczyć, że osiągnęło żeński wiek emerytalny, jednak wcale nie zamierza spoczywać na laurach. Niestępowskie gospodynie intensyfikują swoje działania, chcąc dać przykład aktywności społecznej młodemu pokoleniu. Na uroczystym jubileuszu 60-lecia pojawili się przedstawiciele władz. Przybył starosta kartuski Bogdan Łapa, przewodniczący Rady Miejskiej Żukowo […]

Gmina Dziemiany Inwestycje

Dziemiany. Rozbudowa miejscowej szkoły. Inwestycja „wyszła” już z ziemi

W lipcu informowaliśmy, że w kolejnym przetargu wyłoniono wykonawcę rozbudowy Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach.  Firma Ecozet z Kalisk Kościerskich zaoferowała cenę, adekwatną do możliwości gminy i zaraz potem weszła na plac budowy. Obecnie widać spore zaawansowanie prac. Rozbudowa szkoły w Dziemianach była jednym z priorytetów dla władz gminy już od kilku lat. Parterowe […]