Gmina Przodkowo OSP

Czeczewo. Spotkanie sprawozdawcze w OSP. Medale dla najbardziej zasłużonych

W czasie pandemii zebranie sprawozdawcze członków jednostki jest jedynym w ciągu roku miejscem, gdzie mogą się oni spotkać. Tak było w ubiegłą sobotę w Czeczewie. Cała społeczność strażacka wsi uczestniczyła w wydarzeniu, którego ważnym elementem było uhonorowanie zasłużonych druhów.

Na spotkanie podsumowujące ubiegły rok przybyło wielu druhów, także sala spotkań w remizie była pełna. Zebranie poprowadził prezes dh Kazimierz Dampc. Ze sprawozdania jego wynikało, że w ubiegłym roku liczba członków zwyczajnych powiększyła się aż o siedem osób. Wcześniej należały one do ,,młodzieżówki’’.  Wśród członków jednostki jest szesnaście kobiet. MDP przestała istnieć.

W roku ubiegłym druhowie uczestniczyli w dwunastu akcjach. Siedem z nich to były pożary, a pięć to miejscowe zagrożenia. W ubiegłym roku najwięcej udziałów w akacjach miał dh Marian Kreft – jedenaście. Dziesięć wyjazdów odnotował dh Dariusz Toporek, a po siedem dh Jarosław Kreft i dh Daniel Toporek. Z racji pandemii w ubiegłym roku nie odbyły się żadne zawody i działania ukierunkowane na edukację przeciwpożarową. Po wysłuchaniu sprawozdań druhowie udzielili absolutorium zarządowi za ubiegły rok.

Podziękowania i honory

Uczestniczący w spotkaniu Komendant Powiatowy PSP mł. bryg Paweł Gil, dh Edmund Kwidziński prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP oraz wójt gminy Andrzej Wyrzykowski udekorowali medalami najbardziej zasłużonych strażaków-ochotników. Złoty Medal ,,Za Zasługi dla Pożarnictwa’’ otrzymał dh D. Toporek. Srebrnym została odznaczona dh Iwona Wejer. Brązowy trafił do dh Adriana Krefty. Brązową Odznaką ,,Zasłużony dla Pożarnictwa’’ odznaczony został dh Sebastian Staroszczyk.

Wśród podziękowań, które skierowane zostały do członków jednostki wyróżniały się słowa wójta A. Wyrzykowskiego.

– Jeżeli coraz częściej są wichury i podtopienia, to na kogo można tylko liczyć? Na Was. Na druhów. Dziękuję za utrzymanie Waszej gotowości bojowości. Wiem, że jak raz zadysponują to wyjeżdżacie gotowi i w takim stanie, że macie pełne możliwości kompetentnego działania – mówił m.in. włodarz gminy.

Podobne podziękowania skierowali Komendant Powiatowy PSP i dh E. Kwidziński.

Plany na bieżący rok

W tym roku władze jednostki zaplanowały przyjęcie dwóch nowych członków. Ośmiu druhów ma być skierowanych na potrzebne szkolenia. Druhowie ustalili, że chcą zlikwidować boisko do kosza, które znajduje się przy strażnicy i w to miejsce chcą zrobić plac dla ćwiczeń. Jeżeli znikną obostrzenia pandemiczne, to planuje się również zawody pożarnicze i działania szkoleniowe.

Podczas spotkania miała też miejsce duża dyskusja na temat funkcjonowania numeru 112. Według niektórych druhów z jednostki dysponowanie wyjazdami powinno uwzględniać odległość danej jednostki od zdarzenia, aby nie potrzebnie nie robić kilometrów. Zawiłości w tej kwestii próbował wyjaśnić Komendant Powiatowy PSP tłumacząc, że ten argument nie jest jedynym branym pod uwagę przez dyspozytora. W wyjaśnienia tej sprawy włączył się również prezes jednostki K. Dampc.

Wystąpienie dh E. Kwidzińskiego dotyczyło w dużym stopniu wyjaśnień zapisów ustawy pożarniczej, która weszła w życie w styczniu br. oraz tłumaczenia, czym jest dodatek ratowniczy i jak po niego wystąpić.

D. Tryzna

Komentarze