Gmina Przodkowo OSP Wokół nas

Gmina Przodkowo. Przegląd OSP. Strażacy przygotowani na każdą ewentualność

8 listopada w OSP gminy Przodkowo przeprowadzono coroczny przegląd techniczny jednostek. Druhowie wypadli bez zarzutu.

Komisja z KP PSP w Kartuzach wraz z Komendantem Gminnym ZOSP RP przeprowadziła kontrolę stanu technicznego pojazdów, sprzętu silnikowego, sprzętu pożarniczego, sprzętu ODO oraz remizy. Przegląd został przeprowadzony we wszystkich jednostkach gminy.

Podczas kontroli sprawdzono: sprawność techniczną pojazdów, stan sprzętu będącego na wyposażeniu jednostki, dokumentację eksploatacyjną pojazdów i sprzętu, legalizację urządzeń pomiarowych, ważność i wpisy w dowodach rejestracyjnych, prawidłowość realizacji przeglądów i konserwacji sprzętu silnikowego oraz sprzętu ODO, stan BHP pomieszczeń garażowych, stan sprzętu stanowiącego wyposażenie pojazdów pożarniczych i dokumenty uprawniające do prowadzenia pojazdów oraz do pracy sprzętem specjalistycznym.

Komisja potwierdziła, że pojazdy i sprzęt będący na wyposażeniu naszej jednostki jest w pełni przygotowany do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Przegląd techniczny w pozostałych jednostkach OSP Gminy Przodkowo również przebiegł bez zastrzeżeń tj. bez uwag. Gratulacje dla wszystkich strażaków zajmujących się pojazdami i sprzętem w naszych OSP – kwitują druhowie z OSP Pomieczyno.

OSP/opr.red

Komentarze