Gmina Stara Kiszewa Inwestycje

Gmina Stara Kiszewa. Nowy asfalt przez cały Stary Bukowiec

Zakończono zadanie modernizacji drogi gminnej na odcinku od Drogi Wojewódzkiej nr 214 do końca zabudowań Starego Bukowca. Gmina pozyskała na ten cel z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 823 tys. zł, a całkowity koszt inwestycji wyniósł prawie 1,3 mln zł. Inwestycja zmieniła wygląd miejscowości.

Jak informuje Jan Błaszczyk przewodniczący Rady Gminy Stara Kiszewa i jednocześnie radny z tego sołectwa, wieś miała stary asfalt tylko do wysokości szkoły. Później uzupełniono go do miejsca gdzie stoi młyn.

– Stan nawierzchni asfaltowej był w tragicznym stanie. Wyrwy, ubytki i dosłownie doły w jezdni były takie, że uzupełnianie tego mijałoby się z celem, ekonomią i należytymi standardami. Stąd projekt położenia nowej nawierzchni, uwzględniający wydłużenie asfaltu do końca zabudowań wsi – mówi przewodniczący Rady Gminy

Kompleksowe rozwiązanie problemu

Zadanie to zrealizowano w ramach projektu złożonego w ramachProgramu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach zadania wykonano odwodnienie ulicy, zamknięto jej koryto krawężnikami i położono nową nawierzchnię asfaltową. Na odcinku, która była do tej pory drogą gruntową, poprawiono zakręty, wykonano podbudowę i położono asfalt. Dodatkowe odcinki asfaltu położono w dwóch ważnych miejscach. Przy starej szkole, aby można było tam zaparkować i przy młynie na odcinku do pierwszego mostku. W sumie cały odcinek z nowym asfaltem ma długość 1951 m. Ważną rzeczą jest to, ze ulica od strony wąwozu rzeki Wierzycy uzyskała bariery ochronne. Odtworzono rowy przydrożne, wyremontowano istniejące przepusty oraz wybudowano zjazdy indywidualne do granic pasa drogi. Do wykonania zostało umocnienie skarp ażurowymi płytami betonowymi.  

– Ja ze swej strony wyrażam w imieniu mieszkańców wdzięczność władzom gminy, Radzie Gminy za dostrzeżenie problemu i akceptację potrzeb mieszkańców – powiedział nam przewodniczący RG Jan Błaszczyk.  Zadaniem tym gmina wyczerpała limit środków z tego programu i teraz z nadziejami czeka na przyszłe programowanie w ramach rozwoju obszarów wiejskich, w których nie powinno zabraknąć przedsięwzięć związanych  infrastrukturą drogową.

BM

Andrzej Hinc – sekretarz gminy Stara Kiszewa:

Projekt modernizacji tej drogi przewidywał odbudowę istniejących urządzeń odwadniających. Natomiast w miejscach gdzie zmieniła się niweleta drogi i gdzie skupia się w sposób naturalny woda, urządzono nowe wpusty i odprowadzenia wód, do rowów chłonnych. Zgodnie ze standardem drogi gminnej szerokość pasa jezdni wynosi 5,5 metra. Inwestycję potraktowaliśmy kompleksowo. Od skrzyżowania z drogą wojewódzką 214 do końca miejscowości Stary Bukowiec. Otrzymaliśmy wsparcie finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w części działania przeznaczonego na drogi lokalne. To jest ostatni z projektów drogowych, który mogliśmy zrealizować jako beneficjenci tego zamierzenia.

Komentarze