Gmina Stężyca Samorząd

Gmina Stężyca. Sesja absolutoryjna Rady Gminy. Wotum i absolutorium na tak, ale już rozbudowa stadionu na nie

Jak pokazała wczorajsza sesja, Rada Gminy prawie jednomyślnie zaakceptowała sposób zarządzania gminą przez wójta i jego decyzje, w tym finansowe podjęte w roku ubiegłym. Kiedy jednak przyszło do zatwierdzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej, w której m.in. mowa była o przeznaczeniu znacznych środków na rozbudowę stadionu Raduni Stężyca, radni nie zgodzili się.

Bardzo sprawnie przebiegło procedowanie dwóch najważniejszych uchwał sesji absolutoryjnej. Raport o stanie gminy przedstawił wójt Tomasz Brzoskowski. Nie krył obaw co do zmniejszającego się przyrostu naturalnego, który z 12,58‰ w poprzednich latach, spadł do 4,46‰ w roku ubiegłym. Jak zaznaczył, taka tendencja może mieć wpływ na utrzymanie i późniejsze realizacje rozbudowy placówek oświatowych.

W dalszej części sesji wójt T. Brzoskowski przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu. Dochody, które zaplanowano w kwocie 96 mln zł ostatecznie wykonano na poziomie 95 mln zł. Wydatki w budżecie, które miały kształtować się na poziomie 105 mln zł ostatecznie wyniosły 100 mln zł, co stanowi 95 proc. Zadłużenie gminy wynosi 35 proc.

Ponad 17 proc. kwoty wydatków przeznaczono na realizację inwestycji. Wśród nich była budowa drogi Żuromino-Nowa Wieś. Wybudowano ciąg pieszo-rowerowy biegnący przez Borucino. Powstał nowy chodnik w Gapowie. Zamontowano również elementy instalacji fotowoltaicznych.

W przypadku głosowania nad tymi uchwałami nie padło ani jedno pytanie ze strony radnych, a rozkład głosów nad udzieleniem wotum zaufania i późniejszego absolutorium przedstawiał się identycznie. ,,Za’’ opowiedziało się dwunastu radnych, a przeciw była jedna osoba.

– Chciałbym serdecznie podziękować za udzielenie wotum zaufania i wykonanie absolutorium. Dziękuję wszystkim współpracownikom, sołtysom i kierownikom jednostek organizacyjnych – złożył podziękowania wójt.

Plany inwestycji na najbliższe lata

Zaraz po tej części sesji radni przystąpili do przyjęcia uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej. Ujęta w niej była m.in. rozbudowa stadionu Raduni Stężyca. Wójt, występując przed głosowaniem poinformował, dlaczego według niego inwestycja ta powinna być realizowana. Uchylił rąbka jak działa ,,sportowy świat piłki nożnej II ligi’’. Z jego wystąpienia wynikało, że dalsze, duże pieniądze z budżetu na Radunię Stężyca to logiczny ciąg działań zmierzający do jakiegoś celu. Wójt podkreślił też, że realizacja inwestycji zawartych w planie jest bardzo ważna dla lokalnego rynku i dla firm na nim działających, gdyż pozwoli ona przetrwać recesje, która jest już widoczna.

Do treści uchwały odniósł się radny Jarosław Turzyński. Mówił, że zawiera ona inwestycje, z których nie można zrezygnować, że zarysowany w planie kierunek działań inwestycyjnych jest słuszny. Drugie wystąpienie – radnego Łukasza Wysockiego było w zupełnie innym tonie.

– Po co ten pośpiech panie wójcie? Uważam, że trzeba chłodnym okiem spojrzeć na te plany wobec tego, co dziś się dzieje – studził entuzjazm poprzednika radny Ł. Wysocki.

Ad vocem wójt rzucił na szalę dorobek swoich dwunastu lat urzędowania. Mówił o decyzjach dotyczących inwestycji, z których dziś Stężyca jest dumna i które sławią ją w powiecie, regionie i dalej. Jednak jego słowa nie przekonały radnego Ł. Wysockiego i jego kolegów, co pokazało głosowanie. Okazało się, że tylko czterech radnych jest za przyjęciem uchwały, sześciu przeciw a dwójka się wstrzymała.

Komentując wynik głosowania wójt wyrzucił z siebie:

– W wyniku tej uchwały nie mam możliwości podpisywania umów na drogi i realizacji innych inwestycji. Do tematu będziemy powracać.

Red.

Komentarze