Gmina Stężyca Samorząd

Gmina Stężyca. Większe wynagrodzenie dla wójta i diety dla sołtysów

Na ostatniej sesji radni jednomyślnie ustalili wysokość uposażenia dla wójta gminy. Natomiast nie było tej zgodności co do wysokości diet dla nich samych. Rada zaaprobowała wzrost o prawie sto procent diet dla sołtysów.

Samorząd gminy Stężyca był kolejnym, który pochylił się nad uchwałami podwyższającymi uposażenia dla samorządowców w myśl znowelizowanej uchwały dotyczącej tej sprawy. Rada najpierw procedowała nad uchwałą dotyczącą uposażenia dla wójta. Zgodnie z ustawą przygotował ją przewodniczący Rady Gminy Stefan Literski.

– Kwestie wynagrodzeń zawsze budzą emocje. W tym przypadku jesteśmy zobligowani przystąpić do tychże tematów. Sięgając w przeszłość nie byłoby potrzeby ustalania tych kwestii, gdyby trzy lata temu Sejm nie obniżył pensji samorządowców. Duża część z nas miała okazję współpracować z wójtem Tomaszem Brzoskowskim w poprzedniej kadencji. Tę współpracę wszyscy oceniamy bardzo pozytywnie. Stąd przygotowany projekt uchwały zakłada maksymalne stawki wynagrodzenia dla wójta – zakończył przedstawienie zapisów uchwały S. Literski

Radni przyjęli ją bez dyskusji i jednomyślnie. Na jej podstawie wójt T. Brzoskowski będzie zarabiał 19 470 zł brutto.

Radny Fryderyk Mach założył pakt

Uchwały dotyczące uposażenia radnych mówiły o podwyżkach do 45-50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ta druga stawka dotyczyła diety przewodniczącego rady, a pierwsza zwykłych radnych. W toku debaty zabrał głos radny Fryderyk Mach, który zaapelował do kolegów, aby pozostawili diety na aktualnym poziomie. Tłumaczył, że ich dieta rośnie, gdyż rośnie minimalne wynagrodzenie. Propozycja radnego Macha zaskoczyła pozostałych i kiedy doszło do głosowania pięciu radnych było ,,za’’, czterech przeciw a dwóch wstrzymało się od głosu.

Diety sołtysów z 340 zł na 760 zł

Okazało się, że uposażenie dla sołtysów było uchwalane trzynaście lat temu. Od tego czasu obwiązywała kwota 340 zł. W uchwale dotyczącej podwyżki diet dla nich zaproponowano kwotę 760 zł. Jest to stawka maksymalna. Została ona zaaprobowana przez wszystkich radnych i wójta gminy. Przeszła jednogłośnie. Nowe stawki diet sołtysi otrzymają od początku nowego roku.

D. Tryzna 

Komentarze