Inwestycje Miasto Kościerzyna

Kościerzyna. Budowa ulicy Kopernika. Inwestycję zrealizuje firma MTM

W ostatnim czasie kościerski magistrat zamknął sprawę wyboru wykonawcy budowy ul. Kopernika. Spośród złożonych do przetargu ofert wybrano firmę MTM z Gdyni. Ostatecznie w ramach negocjacji ustalono, że zadanie to będzie kosztować 6,12 mln zł.

Na początku do przetargu stanęło sześć firm. Proponowały one realizację zadania w kwotach oscylujących między 6,85 mln zł a 8,5 mln zł. Natomiast miasto zamierzało przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 5,47 mln zł. W związku z tym podjęto negocjacje. Po ich przeprowadzeniu okazało się, że najniższą ofertę złożyła Firma Budowlano-Drogowa MTM z Gdyni na kwotę 6,12 mln zł. Z tym przedsiębiorstwem miasto podpisało umowę.

Miasto otrzymało na realizację zadania 5 mln zł z drugiej edycji Polskiego Ładu. Pozostałą kwotę miasto pokryje ze środków własnych.

– Dzięki pozyskaniu tak dużego dofinansowania, możliwa jest budowa ulic Kopernika, na którą mieszkańcy czekali od wielu lat. Dofinansowanie tej inwestycji wynosi prawie 82 proc. pozyskanych środków rządowych. Cieszę się, że udało się znaleźć brakującą część środków w naszym budżecie – powiedział burmistrz Michał Majewski.

Szczegóły zadania

W ramach inwestycji wybudowana zostanie ul. Kopernika wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Odcinek drogi będzie liczyć 0,97 km. W ramach zadania zaplanowano budowę tego odcinka z asfaltu, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej na chodnikach, ścieżkach, zjazdach i przejściach wyniesionych. W planach jest budowa oświetlenia drogi, kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Przebudowie poddane zostaną kolizje z siecią teletechniczną.

– Kolejne duże środki finansowe inwestujemy w infrastrukturę drogową i podziemną tj. budowę kanalizacji deszczowej, sieci sanitarnej i sieci wodociągowej. Mam nadzieję, że prace przebiegną sprawnie i będą jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców ul. Kopernika, a końcowy efekt zrekompensuje wiele lat oczekiwania na nową drogę – powiedział Tomasz Nadolny, zastępca burmistrza.

Wykonawca będzie miał siedem miesięcy na realizację zadania tj. do 21 listopada br.

UM/opr.red

Na zdjęciu: Burmistrz Michał Majewski, Zastępca Tomasz Nadolny i Przedstawiciel MTM Maciej Ignatowski.

Komentarze