Gmina Sulęczyno Inwestycje Samorząd

Sulęczyno. Wizyta Marszałka Pomorskiego Mieczysława Struka. ,,…Naszym zadaniem jest wspierać takie inwestycje…’’

24 września przedstawiciele władz Samorządu Pomorskiego wizytowali inwestycję gminy Sulęczyno zrealizowanej przy pomocy środków unijnych. Wybrano te, które najlepiej wpisują się w ofertę turystyczną gminy – ścieżka, przystań kajakowa i kąpielisko nad jeziorem Węgorzyno.

Samorząd Województwa Pomorskiego reprezentowali Mieczysław Struk – Marszałek Pomorski i Jan Kleinszmidt przewodniczący Sejmiku Pomorskiego. Razem z nimi zawitał do Sulęczyna senator Stanisław Lamczyk. Wśród zaproszonych gości był również Bartłomiej Obajtek dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku. Gospodarzy reprezentowali wójt Bernard Grucza, przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Gliniecki i kierownik wydziału zamówień publicznych Edmund Wilkowski. Obecni byli również: dh Andrzej Roda prezes Gminnego Związku OSP RP i Zbigniew Zarzycki dyrektor GOKu. Nadleśnictwo w Lipuszu reprezentował Maciej Kostka Nadleśniczy.

Jedyne takie miejsce w gminie

Spotkanie odbyło się nad brzegiem jeziora Węgorzyno, tuż przy DW224, gdzie pobudowano przystań kajakową, dzięki projektowi ,,Pomorskie szlaki kajakowe’’. W jego ramach gmina Sulęczyno zrealizowała aż trzy zadania inwestycyjne o wartości ponad 1,035 mln zł. Na ich realizację otrzymała dofinansowanie w kwocie ponad 730 tys. zł ze środków unijnych w ramach RPO.  Zadanie to było zrealizowane w 2018 roku.

Dzięki jemu w tym miejscu powstał pomost i slip do wodowania sprzętu pływającego. W pobliżu wybudowano zadaszone miejsce do wypoczynku i parking. Jako że trzy lata wcześniej gmina, realizując projekt dofinansowany ze środków Lokalnej Grupy Rybackiej ,,Kaszuby’’ doprowadziła do tego miejsca ścieżkę pieszo-rowerową, zakątek ten stał się bardziej odwiedzany i zyskał na znaczeniu. Uporządkowanie bardzo krętej w tym miejscu linii brzegowej spowodowało, że powstało urokliwe miejsce, a wjazd do Sulęczyna przypomina teraz trochę krajobraz śródziemnomorski. Rangę tego miejsca podniosły również wybudowane w ramach zadania pomosty pływające dla wędkarzy oraz infrastruktura, którą postawiły firmy wypożyczające sprzęt pływający.

Rozprawiano o zaletach zakątka i jego funkcjonalności. Wójt B. Grucza dziękował Marszałkowi Pomorskiemu za pomoc finansową, bez której ta inwestycja nie powstałaby. Jako że było bardzo wietrznie, gospodarz poprowadził wszystkich dalej, aby pokazać kolejną zrealizowaną tu inwestycję – kąpielisko gminne.

Kąpielisko, dzięki zgodzie Lasów Państwowych

Włodarz gminy podkreślił, że kąpielisko nie mogłoby powstać bez zgody Lasów Państwowych, które były właścicielem tego terenu. Dziękował dyrektorowi B. Obajtkowi za podjęcie szybkiej i pozytywnej dla samorządu decyzji.

Budowa ruszyła wiosną 2019 roku i już w czerwcu było ono na tyle gotowe, że mieszkańcy mogli z niego korzystać. Gmina rozpisała tę inwestycję na kilka lat. W roku ubiegłym pobudowano miejsca parkingowe przy drodze biegnącej na Widną Górę i poszerzono przestrzeń pod drzewami. W tym roku, dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w LGR ,,Kaszuby’’ skarpa terenów leśnych została umocniona wałem kamiennym wykorzystanym częściowo jako miejsce do siedzenia. Wybudowano utwardzoną ścieżkę rowerową oraz zamontowano elementy małej architektury. Powstało miejsce służące edukacji przyrodniczej. Pojawiły się lampy solarne i stojaki na rowery. Całkowita wartość zadania to prawie 119 tys. zł, a otrzymane dofinansowanie przekracza 50%.

– To kąpielisko, nad którym przez cały dzień świeci słońce, stąd nieprzypadkowo gmina starała się o to miejsce, bo bardziej urokliwego nie ma nad całym jeziorem Węgorzyńskim – mówił Nadleśniczy M. Kostka. Marszałek M. Struk był zaskoczony, że nad tym akwenem gmina ma tylko to jedyne kąpielisko. Wójt B. Grucza wytłumaczył, że stało się tak, ponieważ to znajdującej się przy Leśnym Dworze stało się teraz prywatne. Wizyta zakończyła się posiłkiem przygotowanym w miejscowej szkole.

D. Tryzna

Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego

Gmina Sulęczyno jest w moim przekonaniu jedną z najpiękniej pod względem krajobrazowym, położoną gminą w województwie pomorskim. Stąd trudno byłoby nie korzystać z tak fantastycznych walorów, jak czyste lasy i wody jezior i rzek. Z drugiej strony wiemy o tym, że przez to, że nie ma rozwiniętej gospodarki, gmina Sulęczyno nie jest zasobna w finanse. Jasne więc było, że w sytuacji kiedy wójt zdecydował się na rozbudowę infrastruktury turystycznej, wspieraliśmy samorząd z puli należącej do zarządu województwa. Dofinansowaliśmy projekty gminy związane ze szlakiem kajakowym i ścieżkami rowerowymi, środkami z UE. Cieszę się, że tu nad jeziorem Węgorzyno powstało tak piękne miejsce służące mieszkańcom i przybywającym tu licznie turystom. Mam nadzieję, że wójt na tym zadaniu nie poprzestanie. Trzeba podkreślić, że inwestycja ta nie powstałaby, gdyby nie dobra współpraca z Lasami Państwowymi. Jeszcze raz gratuluję wójtowi B. Gruczy takiej inwestycji.

Bartłomiej Obajtek dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku

Nie ma leśnika na Pomorzu, który nie pomagałaby samorządom. Lasy Państwowe mają czasem 60-70% powierzchni danej gminy. Jej wójt choćby był niewiadomo jaki, jeżeli nie będzie z nami współpracował, to nie ma możliwości rozwoju. A razem da się wszystko zrealizować. Kąpielisko nad j. Węgorzyno w gminie Sulęczyno to taki wzorowy przykład wspólnej inwestycji. Takich zrealizowaliśmy wiele. Na samą infrastrukturę drogową zrealizowaną na terenie pomorskich samorządów przeznaczyliśmy 20 mln zł. To ogromne pieniądze, ale też zadanie jest priorytetowe, bo niezbędne dla nas wszystkich. Leśnicy dobrze rozumieją potrzeby samorządów, bo są blisko nich. Stąd jeśli jest jakiś fragment drogi leśnej, jakiegoś gruntu, który możemy udostępnić albo wpisać w projekt, to realizujemy to. Lasy Państwowe to nie tylko firma, która daje surowiec niezbędny dla przemysłu, ale też instytucja wypełniająca funkcje społeczne. Tak jest od prawie stu lat istnienia Lasów Państwowych.

Komentarze