Gmina Kościerzyna OSP

Wielki Klincz. Spotkanie sprawozdawcze OSP. Ponad sto akcji odnotowali w 2021 roku

Druhowie z Wielkiego Klincza podsumowali ubiegły rok. Okazał się on bardzo pracowity, bo z jednej strony działalność statutowa, a z drugiej 110-lecie jednostki, które obchodzono na początku ubiegłego roku. Stąd aż siedmiu druhów uhonorowanych zostało za zaangażowanie w działalność OSP.

W ubiegły piątek członkowie OSP Wielki Klincz zorganizowali zebranie sprawozdawcze podsumowujące działalność zeszłego roku. Na zaproszenie druhów przybył st. bryg. Tomasz Klinkosz Komendant Powiatowy PSP w Kościerzynie, Grzegorz Piechowski pełniący jednocześnie funkcję wójta gminy Kościerzyna oraz prezesa ZG ZOSP RP w Kościerzynie. Wśród gości nie zabrakło dha Piotra Jankowskiego Komendanta Gminnego oraz dha Zbigniewa Wyszeckiego sekretarza ZG ZOSP RP w Kościerzynie.

Ubiegły rok w statystyce

W pierwszej części spotkania przedstawione zostało sprawozdanie. Wynika z niego, że obecnie jednostka liczy 58 osób, z czego 2 to kobiety. 53 osoby to członkowie zwyczajni, dwoje jest wpierającymi, a troje honorowymi. Na terenie jednostki działa też MDP, która liczy 6 osób.

Tylko w ubiegłym roku druhowie z Wielkiego Klincza interweniowali 103 razy. Około trzydziestu akcji związanych było z gaszeniem pożarów. Prawie siedemdziesiąt stanowiły miejscowe zagrożenia, a pozostałe dotyczyły alarmów fałszywych. Na bieżący rok druhowie zaplanowali m.in. zakup nowego sztandaru OSP i dalsze działania związane z walką z Covidem.

W podzięce za zaangażowanie

Po udzieleniu absolutorium wręczone zostały odznaczenia ZOSP RP. Złoty Znak Związku OSP RP nadany został dla zasłużonego dha Stanisława Krefty, który przez ponad dwadzieścia lat był prezesem jednostki oraz aktywnym kierowcą, mechanikiem i konserwatorem sprzętu ppoż. Obecnie jest Honorowym Prezesem, który wciąż dba o gospodarkę paliwową jednostki. Złotym Medalem ,,Za Zasługi dla Pożarnictwa’’ odznaczony został dh Radosław Zwara. Srebrny Medal ,,Za Zasługi dla Pożarnictwa’’ otrzymał dh Przemysław Grau. Brązowym Medalem ,,Za Zasługi dla Pożarnictwa’’ wyróżniono dha Mateusza Marchewkę i dha Stanisława Olszewskiego. Odznaką Strażak Wzorowy odznaczono dh Kingę Tuszkowską i dha Jędrzeja Ramczykowskiego.

Obecni na spotkaniu przedstawiciele władz gminnych OSP i powiatowego PSP podziękowali druhom jednostki za ich zaangażowanie w służbę.

Nad/opr.red

Komentarze