Szkolnictwo

Wsparcie i pomoc materialna dla ósmoklasistów

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy, radni przyjęli dwie uchwały, których beneficjentami są uczniowie ósmych klas szkół z terenu gminy. Pierwsza dotyczy lokalnego programu wspierania edukacji uczniów uzdolnionych, druga traktuje o stypendiach wójta dla najzdolniejszych ósmoklasistów.

Propozycję obu uchwał przedstawiła radnym pracownica Urzędu Gminy Natalia Blok. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, samorządy mogą tworzyć lokalne programy wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i uzdolnionej młodzieży. Samorząd gminy Somonino korzystając z przesłania i konkretnej treści ustawy, postanowił pomóc swoim uczniom. Celem pierwszej uchwały jest wspieranie uczniów uzdolnionych, motywowanie uczniów do systematycznej pracy nad sobą, rozwijanie talentów i pogłębianie wiedzy. Ważnym elementem jest także stwarzanie pozytywnych wzorców dla społeczności uczniowskiej. W ramach programu uczniowie otrzymają świadczenia pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym w formie stypendiów. Program zawiera też plan rezultatów działania. Należą do nich: wzrost aktywności edukacyjnej uczniów, umożliwienie realizacji rozwoju indywidualnego, zwiększenia zaangażowania uczniów w działania na rzecz środowiska lokalnego, zwiększenie motywacji nauczycieli do pracy z uzdolnionymi uczniami. Ponadto zwiększenie udziału rodziców w rozwoju swoich dzieci.

Wójt gminy z odsieczą dla najlepszych uczniów

Druga uchwała dotycząca tego zagadnienia dotyczyła regulaminu przyznawania stypendiów wójta uzdolnionym uczniom. Samo stypendium wójta jakie ustanowiono, to wsparcie dla uczniów, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują wysokie wyniki w nauce lub wybitne osiągnięcia naukowe bądź artystyczne. Przeznaczone jest także dla uczniów klas ósmych. Zgodnie z regulaminem, o stypendium wójta ubiegać się mogą uczniowie, którzy w końcowej klasyfikacji rocznej, uzyskali średnią ocen nie niższą niż 5,3 lub są laureatami konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim w klasyfikacji indywidualnej. O stypendia mogą się starać także uczniowie, którzy posiadają osiągnięcia naukowe, artystyczne, co najmniej na szczeblu wojewódzkim. Wysokość stypendium wynosi od 100 do 500 zł. O przyznanie stypendium mogą wystąpić rodzice, opiekunowie lub dyrektor szkoły a termin składania wniosków wyznaczono na 10 lipca. Obie uchwały uzyskały akceptującą jednomyślność radnych i weszły w życie.

BM

Komentarze